Arctic Challenge Exercise 2017 -lentotoimintaharjoitus 22.5–2.6.2017

Suomen, Norjan ja Ruotsin ilmavoimat järjestävät 22. touko–kesäkuussa monikansallisen Arctic Challenge Exercise 2017 -lentotoimintaharjoituksen. Maiden pohjoisosien ilmatilassa toimeenpantavaan harjoitukseen osallistuu yli tuhat henkilöä ja noin sata ilma-alusta 12 maan asevoimista.

Vuoden 2017 Arctic Challenge Exercise (ACE 17) on järjestyksessä kolmas Suomen, Norjan ja Ruotsin ilmavoimien yhdessä järjestämä ACE-lentotoimintaharjoitus. Vuodesta 2013 alkaen joka toinen vuosi järjestetyn harjoituksen johtovastuussa on tänä vuonna Suomen ilmavoimat, joka suunnittelee ja johtaa harjoituksen toimeenpanon.

ACE 17 antaa osallistujilleen mahdollisuuden harjoitella laajamittaista ilmaoperaation suunnittelua ja toimenpanoa todenmukaisessa toimintaympäristössä, jossa ovat mukana monipuolisesti nykyaikaisen ilmasodankäynnin erityyppiset ilma-alukset ja joukot. joukkoja ja ilmatorjuntayksiköitä.

ACE 17:n päätukikohtina toimivat Norjan Bodø, Ruotsin Luulaja sekä Suomessa Rovaniemi.

Ilmavoimat

Arctic Challenge Exercise 2017 -lentotoimintaharjoitus järjestetään touko–kesäkuussa Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa

Suomen, Norjan ja Ruotsin ilmavoimat järjestävät 22. toukokuuta – 2. kesäkuuta monikansallisen Arctic Challenge Exercise 2017 -lentotoimintaharjoituksen. Maiden pohjoisosien ilmatilassa toimeenpantavaan harjoitukseen osallistuu yli 100 ilma-alusta 12 maan asevoimista.
1.2.2017 | 11.03