eTEVÄ - eTeknologiavälitteinen taidon oppimisen ojaus - Ilmasotakoulussa pistettiin oppimiskokemukset luupin alle

9.1.2017 12.34
Tiedote

Ilmasotakoulussa pyritään kehittämään pedagogisia menetelmiä kamerateknologian avulla. Ilmasotakoulu on mukana Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa eTevä-hankkeessa, jossa etsitään tapoja hyödyntää kamera- ja tallenneteknologiaa koulutus-, oppimis- ja ohjausprosesseissa.

Kamera- ja tallenneteknologia tarjoaa oppimistyyliltään erilaisille oppijoille uudenlaisia tapoja kehittää osaamistaan. Oppilaitoksen tai työpaikan näkökulmasta teknologian hyödyntäminen voi uudistaa työtapoja ja johtaa kustannustehokkuuteen sekä siihen, että ohjausresurssit kohdentuvat paremmin.

Ilmasotakoulussa tutkitaan tallennusteknologiaa oppimistilanteiden moniulotteisessa tarkastelussa: opettajat ja oppilaat yhdessä tarkastelevat opetus- ja oppimistilannetta jälkikäteen kuvatallenteelta eri näkökulmista. Esimerkiksi opettajan toiminnan kehittämiseen kohdistuvassa tutkimuksessa keskitytään asiasisältöihin. Muita lähestymiskulmia ovat esimerkiksi ryhmän vuorovaikutus tai johtaminen. Tavoitteena on, että yhtä oppimistilannetta, kuten sotaharjoitusta, voidaan hyödyntää useamman eri asiakokonaisuuden oppimiseen.

Yhteisiä haasteita ja kehittävää vertailua

Osana eTevä-hanketta järjestään lukuisia verkostotapaamisia ja bench marking -tilaisuuksia hankekumppaneille. Ilmasotakoulun isännöimä vierailupäivä järjestettiin 19.5., Sotilasilmailusta ammatti -tapahtuman yhteydessä. Hankekumppaneille esiteltiin puolustushaarakoulun toimintaa, simulaattorikoulutusta ja kameran käyttöä osana lennonopetusta.

Toiminnassa oli yllättäviäkin samankaltaisuuksia, kertoo vierailuun osallistunut koulutussuunnittelija Vesa Veckman Jyväskylän ammattiopistosta. Havaitsimme myös Ilmasotakoulun käyttävän GoPro- kameroita lennonopetuksen alkeissa samalla tavalla kuin me esimerkiksi moottoripyörän ajo-opetuksessa.

Kokemuksetkin olivat yhtenäiset eli kameran käytöstä oli paljon hyötyä opetuksen ja oppilaan toiminnan reflektoinnissa ja itsearvioinnissa. Kameran käytön etujen lisäksi vierailun aikana tunnistettiin myös yhteisiä haasteita videokuvan käytännöllisyyteen liittyen. Kuvatallenteiden käsittely ja säilytys on osoittautunut haasteeksi, sillä opetustilanteiden tallentamisessa materiaalia syntyy massoittain. Ilmasotakoulussa videomateriaalin täydentyminen lentotiedoilla helpottaa yksittäisten, koulutuksen kannalta oleellisten tapahtumien löytymistä tallenteilta.

Jonkinlaisen paikkatiedon saaminen helpottaisi materiaalin käytettävyyttä. Lennonopetuksessa lentotiedot tuottavat tällaista lisäinfoa, arvioi Veckman. Pelastuslaitoksella kuvamateriaali on puolestaan tarkoitus linkittää Google Maps -karttapalveluun. Sen kaltainen ratkaisu voisi toimia myös ajo-opetuksessa.

Vierailun päätteeksi hankekumppanien edustajat liittyivät lentonäytösyleisön joukkoon seuraamaan mm. Ilmavoimien taitolento-osaston Midnight Hawksin esityslentoa. Taitolento-osaston ohjaajat edustavat samalla Ilmasotakoulun pedagogista osaamista, ovat osaston jäsenet lennonopettajia itsekin.

eTEVÄ - eTeknologiavälitteinen taidon oppimisen ohjaus

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä (Jyväskylän aikuisopisto ja Jämsän ammattiopisto), Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, Ilmasotakoulu ja Keski-Suomen pelastuslaitos ovat käynnistäneet eTEVÄ-hankkeen keväällä 2015. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama hanke jatkuu 31.12.2016 saakka.

eTEVÄ-hankkeessa etsitään tapoja hyödyntää kamera- ja tallenneteknologiaa koulutus-, oppimis- ja ohjausprosesseissa. Teknologia tarjoaa oppimistyyliltään erilaisille oppijoille uudenlaisia tapoja kehittää osaamistaan. Oppilaitoksen tai työpaikan näkökulmasta teknologian hyödyntäminen uudistaa työtapoja ja voi johtaa kustannustehokkuuteen ja siihen, että ohjausresurssit kohdentuvat paremmin.

Kamera- ja tallenneteknologiaa käytetään jo laajalti oppimisen tukena, mutta käyttö on satunnaista ja toimijoiden osaamisessa on suuria eroja. Lisäksi on havaittu, että teknologiaa ei hyödynnetä vuorovaikutteisesti tai reaaliaikaisissa tilanteissa. Hankkeessa pyritäänkin löytämään toimintatapoja myös niihin tilanteisiin, joissa suoritus jaetaan reaaliaikaisesti ja suoritukseen saadaan ohjausta samanaikaisesti etäältä.

eTEVÄ-hankkeessa jaetaan jo olemassa olevia käyttökokemuksia hankeverkostossa, seurataan toisten toteuttajien uusia kokeiluja ja rakennetaan yhdessä innovatiivisia ratkaisuja kamera- ja tallenneteknologian hyödyntämiseen. Hankkeen tuloksena syntyviä toimintatapoja levitetään oppilaitoksiin ja työelämään myös hankeverkoston ulkopuolelle.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Päivi Kauppila, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu, paivi.kauppila@jamk.fi, puh. 040 846 0627

Ilmasotakoulun osiosta lisätietoja antaa tutkimuspäällikkö Riitta Penttinen, Ilmasotakoulu, riitta.penttinen@mil.fi

 

Tikkakoski, Jyväskylä