Ilmasotakoulun taistelu- ja taisteluampumaharjoitus Lohtajalla

Ilmasotakoulu 3.2.2017 13.02
Tiedote

Ilmasotakoulun taistelu- ja taisteluampumaharjoitus järjestetään Lohtajan ampuma-alueella 5. - 11.2.2017.

Toteutettava harjoitus on peruskoulutuskauden tärkein koulutustapahtuma. Koulutuspataljoonan varusmiehet pääsevät harjaantumaan Lohtajalla taistelutukikohdan kaltaisessa toimintaympäristössä, jossa he osallistuvat partion ja ryhmän kokoonpanoissa toteutettaviin ammuntoihin sekä harjoituksiin. Harjoitus luo keskeisen perustan koko joukon poikkeusolojen suorituskyvyn rakentumiselle ja ilmavoimallisen asenteen muodostumiselle.

Harjoituksessa toteutettavat ammunnat noudattavat varusmiesten koulutuksen ohjaamiseen asetettua normia. Ilmavoimallinen toimintaympäristö asettaa harjoitukselle lisävaatimuksia, jotka näkyvät harjoituksessa mm. raivaamiseen ja lääkintähuoltoon liittyvinä koulutuksina.

Taisteluharjoitusvaiheessa lisämausteen tuo KASI-simulaattorit, jotka ovat 1/17 saapumiserällä ensimmäistä kertaa käytössä. Kokemuksesta voidaan todeta, että simulaattoreiden mahdollistama tilanteiden todenmukaisuus nostaa harjoituksesta saatavan hyödyn korkealle.

Harjoituksen johtaa everstiluutnantti Markku Jämsä, puh. 0299 800.