Hawk-suihkuharjoituskoneen lentoonlähtövalmisteluja

Sotilasilmailun viranomaisyksikön julkaisut

Sotilasilmailun viranomaisyksikkö julkaisee sotilasilmailuun liittyviä määräyksiä, ohjeita ja tiedotteita.

Sotilasilmailuviranomainen antaa kansallista ja kansainvälistä sotilasilmailua Suomessa koskevia määräyksiä sotilasilmailun lentoturvallisuuden varmistamiseksi.

Ajankohtaista:

15.9.2017

SIM-Er-Yl-016 ja SIO-Er-Yl-006 julkaistu

Sotilasilmailun viranomaisyksikkö on julkaissut seuraavat normit:

1. SIM-Er-Yl-016  Sotilasilmailun lentoturvallisuustutkinta

Tällä sotilasilmailumääräyksellä asetetaan vaatimukset sotilasilmailussa tapahtuneiden onnettomuuksien, vakavien vaaratilanteiden ja vaaratilanteiden tutkimiselle sekä tutkinnan tulosten perusteella edellytettäville toimenpiteille.
Ennen tämän määräyksen voimaantuloa käynnistettyihin lentoturvallisuustutkintoihin sovelletaan tämän määräyksen mukaisia menettelyjä niiltä osin kuin se on kohtuudella mahdollista. Sotilasilmailun viranomaisyksikkö ratkaisee tarvittaessa tapauskohtaisesti noudatettavat menettelyt.

2. SIO-Er-Yl-006   Toiminta sotilasilmailun lentoturvallisuustutkinnassa

Tällä sotilasilmailuohjeella määritetään menettelyt, joiden mukaisesti tutkitaan sotilasilmailussa tapahtuneet onnettomuudet, vakavat vaaratilanteet ja vaaratilanteet niihin johtaneiden syiden selvittämiseksi ja lentoturvallisuuden parantamiseksi.
Ennen tämän ohjeen julkistamista käynnistettyihin lentoturvallisuustutkintoihin sovelletaan tämän ohjeen mukaisia menettelyjä niiden käsittelyvaiheiden osalta kun se on kohtuudella mahdollista.

Molemmat normit ovat voimassa 1.10.2017 lukien toistaiseksi.