Hawk-suihkuharjoituskoneen lentoonlähtövalmisteluja

Sotilasilmailun viranomaisyksikön julkaisut

Sotilasilmailun viranomaisyksikkö julkaisee sotilasilmailuun liittyviä määräyksiä, ohjeita ja tiedotteita.

Sotilasilmailuviranomainen antaa kansallista ja kansainvälistä sotilasilmailua Suomessa koskevia määräyksiä sotilasilmailun lentoturvallisuuden varmistamiseksi.
 

Ajankohtaista:

14.11.2017

Sotilasilmailun viranomaisyksikkö on päivittänyt seuraavan sotilasilmailumääräyksen:

SIM-To-Lv-012 Sotilasilmailun ilmaliikennepalvelumääräys

Sotilasilmailulle annettavassa ilmaliikennepalvelussa Suomen alueella on noudatettava Lennonjohtajan käsikirjaa (LJKK) ja tätä määräystä siltä osin kuin tämä määräys eroaa LJKK:sta.

Tämän määräyksen lukua 27, Siviili-ilma-aluksen lentäminen sotilasilmailulle varatun TRA:n läpi, voidaan soveltaa ainoastaan lentopinnan 95 alapuolella, kunnes sotilasilmailuviranomaisen, sotilasviranomaisen ja lennonvarmistuspalvelujen tarjoajan välillä on sovittu menettelyn täysimääräisestä käyttöönotosta. Käyttöönoton laajentuessa koko ilmatilaan tullaan tähän määräykseen tekemään tekninen päivitys, jolla tämän luvun rajoitus poistetaan.

Sotilasilmailumääräys on voimassa 27.11.2017 lukien toistaiseksi ja kumoaa 12.11.2014 annetun sotilasilmailumääräyksen SIM-To-Lv-012, Sotilasilmailun ilmaliikennepalvelumääräys, HK877.