Hyppää sisältöön

Yleistiedoksianto - Satakunnan lennoston päätös 16.8.2022

29.8.2022 10.49
Tiedote

Satakunnan lennosto on tehnyt 16.8.2022 puolustusvoimista annetun lain 14 §:n perusteella päätöksen kiinteistöjen tilapäisestä käytöstä sekä liikkumisen rajoittamisesta puolustusvoimien sotilaalliseen harjoitustoimintaan Turussa 5. - 9.9.2022.

Päätös koskee tilapäisetä harjoitusaluetta Turun lentokentän ympärillä.  Satakunnan lennoston käyttämät harjoitusalueet ulottuvat päätöksen liitteessä 1 määritetyille alueille, Turun lentokentän ympärillä. 

Päätöstä pidetään nähtävillä seitsemän päivän ajan tiedoksisaamisesta, jonka katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta viranomaisen verkkosivuilla.

Harjoitukseen ja/tai harjoitusalueeseen liittyvät kyselyt:
-    Majuri Jarko Martiskainen p. 0299800 (vaihde), [email protected]
Kiinteistön käyttämisestä aiheutuneet vahingot:
-    Majuri Jarko Martiskainen p. 0299800 (vaihde), [email protected]
-    Postiosoite: Satakunnan lennosto, PL 1000, 33961 PIRKKALA
-    Sähköposti: [email protected]
Harjoitusalueen kulkulupiin liittyvät kyselyt: [email protected]

Satakunnan lennostossa 16.8.2022