101. Kadettikurssin Ilmasotalinjan palkitsemistilaisuus Ilmasotakoulussa

Ilmasotakoulu 10.8.2017 17.08
Tiedote

Ilmasotakoulussa järjestettiin 101. Kadettikurssin sotilasammatillisten opintojen päätöstilaisuus torstaina 10. elokuuta Tikkakoskella.

Päätöstilaisuudessa jaettiin valmistuville ilmasotalinjan, maasotalinjan ohjaaja- ja ilmatorjuntaopintosuunnan sekä Rajavartiolaitoksen ohjaajaopintosuunnan kadeteille todistukset ammatillisista opinnoista sekä lisäksi ilmasotalinjan ja maasotalinjan ohjaajaopintosuunnan kadeteille sotilaslentäjätodistus ja lentomerkki.

Tilaisuudessa jaettiin Sirkka ja Mauri Kallion säätiön, URLUS-säätiön, Maanpuolustuksen kannatussäätiön ja Ilmavoimien tukisäätiön myöntämät stipendit:

Sirkka ja Mauri Kallion säätiön stipendi

 • kadettiylikersantti Ville-Valtteri Korpela, ohjaajaopintosuunnan priimus
 • kadetti Jari Lusa, parhaasta menestymisestä ohjaajaopintosuunnan aselajiopinnoissa
 • kadetti Jari Lusa, paras Hawk1-lentäjä

Maanpuolustuksen kannatussäätiön stipendi

 • kadettialikersantti Jesse Tyni, ilmatorjuntaopintosuunnan priimus

Ilmavoimien tukisäätiön stipendi

 • kadettikersantti Ville Erkkilä, johtamisjärjestelmäopintosuunnan priimus
 • kadetti Tuukka Nurkka, parhaasta menestymisestä johtamisjärjestelmäopintosuunnan aselajiopinnoissa

URLUS-säätiön stipendi

 • kadettialikersantti Jesse Tyni, parhaasta menestymisestä aselajiopinnoissa ilmatorjuntaopintosuunnalla.

Ilmavoimien viestikillan stipendi

 • kadetti Niko Turpeinen, parhaasta menestymisestä aselajiopinnoissa johtamisjärjestelmäopintosuunnan viestiopintosuunnalla.

Eversti Niilo Simojoki -miekka

 • kadettialikersantti Jesse Tyni, miekka luovutetaan vuosittain sotatieteiden kandidaatin opintojen päättyessä kadetille, jonka on arvioitu kurssiltaan parhaiten menestyvän ilmatorjuntaupseerin sodan ja rauhan ajan tehtävissä.

NH90-pienoismalli

 • kadetti Niko Laukkanen, Paras ohjaaja -palkinnon parhaasta menestymisestä helikopteriopintosuunnan Hughes1 -lentokoulutusohjelmassa.

Hawk trophy -malja

 • kadetti Jari Lusa, Paras ohjaaja -palkinnon parhaasta menestymisestä Hawk1 -lentokoulutuksesta.

Tilaisuuteen osallistui henkilökuntaa Ilmasotakoulusta, lennostoista, Ilmavoimien esikunnasta, Utin jääkärirykmentistä, Maavoimien esikunnasta, kiltojen ja tukisäätiöiden edustajia sekä kutsuvieraita.

Tilaisuus järjestettiin järjestyksessään kolmatta kertaa siten, että lentomerkkijuhla ja ilmavoimien palkitsemistilaisuus oli yhdistetty yhdeksi arvokkaaksi tilaisuudeksi.

Ilmasotakoulusta kadetit jatkavat Maanpuolustuskorkeakoululle opintojen viimeiselle, integroivalle jaksolle, joka päättyy ylentämis- ja nimittämistilaisuuteen Tasavallan presidentin linnassa 25.8.2017. Tasavallan presidentti ylentää kadetit luutnanteiksi ja nimittää luutnantit Puolustusvoimien upseerin virkaan.