Ilmasotakoulu harjoittelee Lohtajalla 16.–23.8.2018

Ilmasotakoulu 13.8.2018 15.09
Tiedote

Ilmasotakoulun Koulutuspataljoonan saapumiserän 2/18 peruskoulutuskauden taistelu- ja taisteluampumaharjoitus järjestetään Lohtajan ampuma-alueella 16.–23.8.2018.

 

Harjoituksen päämäärä on toteuttaa peruskoulutuskauden koulutussuunnitelmien mukaiset taisteluammunnat ja taisteluharjoitus sekä kouluttaa ampuvia joukkoja toimimaan kovien ampumatarvikkeiden kanssa.

Harjoituksen johtaa everstiluutnantti Jukka Tirkkonen puh. 0299 800 (vaihde).