Ilmasotakoulun taistelu- ja taisteluampumaharjoitus Lohtajalla

Ilmasotakoulu 8.8.2017 16.02
Tiedote

Ilmasotakoulun taistelu- ja taisteluampumaharjoitus järjestetään Lohtajan ampuma-alueella 10. - 17. elokuuta 2017. Harjoituksen päämäärä on toteuttaa peruskoulutuskauden koulutussuunnitelmien mukaiset taisteluammunnat ja taisteluharjoitus sekä kouluttaa ampuvia joukkoja toimimaan kovien ampumatarvikkeiden kanssa.

Harjoitus on peruskoulutuskauden tärkein koulutustapahtuma. Koulutuspataljoonan varusmiehet pääsevät harjaantumaan Lohtajalla taistelutukikohdan kaltaisessa toimintaympäristössä, jossa he osallistuvat partion ja ryhmän kokoonpanoissa toteutettaviin ammuntoihin sekä harjoituksiin. Harjoitus luo keskeisen perustan koko joukon poikkeusolojen suorituskyvyn rakentumiselle ja ilmavoimallisen asenteen muodostumiselle.

Harjoituksessa toteutettavat ammunnat noudattavat varusmiesten koulutuksen ohjaamiseen asetettua normia. Ilmavoimallinen toimintaympäristö asettaa harjoitukselle lisävaatimuksia, jotka näkyvät harjoituksessa mm. raivaamiseen ja lääkintähuoltoon liittyvinä koulutuksina.

Harjoituksen johtaa everstiluutnantti Markku Jämsä, puh. 0299 800.