Ilmavoimien reserviupseerikurssin 102 sekä lentoreserviupseerikurssin 91 päätöstilaisuus

Ilmasotakoulu 19.1.2017 15.37
Tiedote

Torstaina 19.1.2017 Ilmavoimien reserviupseerikoulusta valmistui 60 upseerikokelasta, heistä 38 suoritti lentoreserviupseerikurssi 91 ja 22 kokelasta valmistui ilmavoimien reserviupseerikurssilta 102.

Juhla alkoi Ilmavoimien soittokunnanmusiikkiesityksellä, jonka jälkeen Ilmasotakoulun johtaja, eversti Kimmo Hyvärinen piti puheensa. Hän onnitteli upseerioppilaita hienosta suorituksesta ja opintomenestyksestä sekä antoi heille oikeuden käyttää upseerikokelaan arvoa. Eversti Hyvärinen muistutti tuoreita upseerikokelaita ilmavoimahengestä "sitoutuminen ilmavoimiin ja siten isänmaan puolustamiseen on aivan keskeistä".

Ilmavoimien reserviupseerikurssi 102:n priimuksesi nousi upseerikokelas Matti Pirkkalainen, josta tunnustuksena hänelle myönnettiin RUL:n lahjoittama priimuksen miekka sekä Maanpuolustuksen kannatussäätiön stipendi. Ilmavoimien reserviupseerikurssilla 102 toiseksi parhaat pisteet sai upseerikokelas Mika Vaheri ja kolmanneksi valikoitui Lasse Pesonen, joista kumpikin palkittiin Ilmavoimien tukisäätiön stipendein. Linjojen ja opintosuuntien eriytyvän koulutuksen parhaat palkittiin esinepalkinnoin. Palkitsemisten jälkeen priimuksena palkittu upseerikokelas Pirkkalainen piti puheen, jossa kiitti saatua koulutusta sekä kurssien keskinäistä kilvoittelevaa kurssihenkeä ja muistutti vertaisiaan siitä, että nyt vasta oppiminen ja kehittyminen vasta alkaakin.

Ilmavoimien reserviupseerikoulun johtaja kapteeni Heikki Erkkilä kertoi vielä priimuksen puheen jälkeen omat saatesanansa ja korosti, että nyt tulevan vajaan puolen vuoden aikana juuri kurssilta valmistuneet tulevat lunastamaan paikkansa itsenäisen Suomen reservinupseeristossa.

Tapahtuman loppu koostui kahvittelusta ja vapaamuotoisesta keskustelusta, jota säesti Ilmavoimien soittokunta. Tapahtuman päätteeksi kuultiin Ilmasotakoulun kunniamarssi, ja uudet upseerikokelaat vapautuivat muihin tehtäviin. Kurssin päättymisen johdosta upseerikokelaat pääsevät nauttimaan vapaasta perjantaista, ja pidennetyn viikonlopun jälkeen onkin aika asettaa opitut taidot koetukselle.