Tunnistuslentojen harjoittelua Turkuun saapuneiden hävittäjien kanssa

Ilmavoimat 14.6.2019 13.33
Tiedote

Suomen ilmailuliiton vuoden 2019 päälentonäytös Turku Airshow järjestetään viikonloppuna 15.‒16. kesäkuuta. Ilmavoimien Hornet-ohjaajat harjoittelivat tunnistuslentoja Turkuun torstaina ja perjantaina saapuneiden hävittäjien kanssa.

F/A-18 Hornet ja kaksi F-35 Lightning II -hävittäjää Turun edustalla

F/A-18 Hornet ja kaksi Yhdysvaltain ilmavoimien F-35A Lightning II -hävittäjää Turun edustalla torstaina 13. kesäkuuta 2019. Kuva: Ilmavoimat.

Suomen alueellisen koskemattomuuden valvonta ja turvaaminen (AKV/AKT) on normaalioloissa ilmavoimien ensisijainen lakisääteinen tehtävä. Mikäli Suomen ilmatilaa lähestyvää ilma-alusta ei tunnisteta siviili-ilmailun lennonjohdolta saatujen lentosuunnitelmatietojen tai muun informaation perusteella, AKV/AKT-toimintaa johtava Ilmaoperaatiokeskus (IOK) voi lähettää päivystävän F/A-18 Hornet -monitoimihävittäjän tunnistamaan kohteen.

Tarvittaessa Hornet-ohjaaja lentää tunnistettavan koneen lähelle ja valokuvaa sen. Yhdessä ilmavalvontatutkien tallentaman paikkatiedon ja muun informaation kanssa valokuvat ovat dokumentteja vieraiden ilma-alusten liikkeistä Suomen lähialueilla. Tunnistuskuvat ovat myös konkreettinen osoitus ilmavoimien kyvystä suojata Suomen alueellista koskemattomuutta.

Hornet-valmiusohjaajien koulutus harjoittaa tunnistuslentotoimintaan

Tunnistuslentotoiminnan harjoittelu kaikissa sää- ja valaistusolosuhteissa on keskeinen osa ilmavoimien Hornet-valmiusohjaajien koulutusta. Ensimmäisen kerran tunnistuslennon suorittamiseen tutustutaan lento-oppilaana Hawk-suihkuharjoituskoneen ohjaimissa. Hornet-tyyppikoulutuksen saatuaan valmiusohjaajaksi koulutettava lentäjä jatkaa harjoittelua Hornet-kalustolla ennen siirtymistä operatiivisiin tunnistuslentoihin.

Turku Airshow’ssa esiintyvien hävittäjien saapuminen Suomeen oli ilmavoimien Hornet-ohjaajille hyvä tilaisuus harjoitella tunnistuslentotoimintaa sekä tunnistettavien kohteiden saattamista ja kuvaamista.

‒ Ilmavoimat harjoitteli lentonäytökseen osallistuvien hävittäjien tulolentojen yhteydessä operatiivisia tunnistuslentoja Itämeren yllä Turun edustalla. Harjoituslennot tarjosivat hyvän mahdollisuuden omaa ammattitaitoa ylläpitävään koulutukseen sekä Hornet-ohjaajille että heitä johtaneille taistelunjohtajille, kertoo everstiluutnantti Tuukka Elonheimo Ilmavoimien esikunnan operatiiviselta osastolta.

F/A-18 Hornet ja kaksi Rafale-hävittäjää Turun edustalla

F/A-18 Hornet ja kaksi Ranskan ilmavoimien Rafale-hävittäjää Turun edustalla torstaina 13. kesäkuuta 2019. Kuva: Ilmavoimat.

Tunnistuslennot edellyttävät aina tiivistä yhteistyötä ilmavoimien ja Suomen aluelennonjohdosta vastaavan ANS Finlandin kesken. Ilmavoimien tunnistuslentotoiminnan sujuva yhteensovittaminen siviililentoliikenteeseen turvataan säännöllisesti tarkasteltavin yhteistoimintasopimuksin sekä huolehtimalla käytännön toimijoiden osaamisesta ja riittävästä harjoittelusta. Operatiivisen tunnistuslennon suorittavan hävittäjäohjaajan lähimpänä tukena toimivat ilmavoimien johtokeskuksien taistelunjohtajat.

‒ Operatiivisen lentotarpeen ilmaantuessa taistelunjohtaja sopii aluelennonjohdon kanssa lentoreiteistä, lentokorkeuksista ja sopivista toiminta-alueista mahdollistaakseen tunnistavalle hävittäjälle operointivapauden tunnistettavan kohteen läheisyyteen. Taistelunjohtajan ja aluelennonjohdon saumattomalla yhteistyöllä varmistetaan myös riittävien turvallisuusmarginaalien säilyminen alueella lentäviin siviilikoneisiin.

‒ Hävittäjäohjaajan ja taistelunjohtajan välillä ylläpidetään operatiivisella tunnistuslennolla reaaliaikaista puheyhteyttä sekä tilannekuvan ja käskyjen välittämiseen käytettävää datalinkkiyhteyttä. Tunnistuslentoa suorittavan ohjaajan tilannetietoisuus ja toiminta perustuvat siis paljon laajempaan kokonaiskuvaan kuin ohjaajan omien silmien tai yksittäisen hävittäjän sensoreiden havaintoihin, Elonheimo korostaa.

F/A-18 Hornet ja kolme Gripen C -hävittäjää Turun edustalla

F/A-18 Hornet ja kolme Ruotsin ilmavoimen Gripen C/D -hävittäjää Turun edustalla perjantaina 14. kesäkuuta 2019. Kuva: Ilmavoimat.

 

Lue lisää tunnistuslentotoiminnasta:

Alueellisen koskemattomuuden valvonta ja turvaaminen (ilmavoimat.fi)

Tunnistuslento pimeällä on näyte ilmapuolustusjärjestelmän toimivuudesta (ilmavoimat.fi)