Venäjän lentotoiminta Suomenlahdella viime vuosien keskimääräisellä tasolla

Ilmavoimat 10.1.2019 9.55
Tiedote

Vuonna 2018 Venäjän lentotoiminta kansainvälisessä ilmatilassa Suomenlahden yllä oli viime vuosien keskimääräisellä tasolla. Suomen ilmatilaa ei loukattu viime vuoden aikana.

Venäjän lentotoiminta kansainvälisessä ilmatilassa Suomenlahden yllä on säilynyt vuonna 2014 tapahtuneen turvallisuusympäristön muutoksen jälkeisellä tasolla.

Suomenlahdella oli viime vuonna Venäjän lentotoimintaa noin 25 prosenttia enemmän kuin vuonna 2015, jota on käytetty vertailutasona, mutta noin 15 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2017, joka on ollut Venäjän lentotoiminnan aktiivisin vuosi.

Puutteellisin tiedoin tehtyjen lentojen osuus Venäjän lentotoiminnasta Suomenlahdella on vähentynyt vuoden 2015 noin 55 prosentista viime vuoden noin 35 prosenttiin. Lennon tiedot ovat puutteelliset, kun yksi tai useampi seuraavista ehdoista täyttyy: 1) koneella ei ole lentosuunnitelmaa, 2) koneen transponderi ei ole päällä, tai 3) kone ei ole radioyhteydessä lennonvarmistuselimiin.

Alla oleva kaavio kuvaa Venäjän lentotoiminnan kehitystä kansainvälisessä ilmatilassa Suomenlahden yllä vuosina 2015–2018:

Venäjän lentotoiminta Suomenlahdella 2015-2018

* Vihreä palkki ja prosenttiluku kertovat lentojen määrän verrattuna vuoden 2015 tasoon.
** Puutteellisin tiedoin lennettyjen lentojen prosenttiosuus (sinisen palkin päällä oleva prosenttiluku) kuvaa puutteellisin tiedoin lennettyjen lentojen osuutta kunkin vuoden lentojen kokonaismäärästä (100%).
*** Kunkin vuoden sinisen palkin korkeus on suhteutettu vuoden 2015 lentojen määrään, joten siitä saa käsityksen puutteellisin tiedoin lennettyjen lentojen määrällisestä kehityksestä.