Hyppää sisältöön

Tilaajan ja matkustajan ohje ilmavoimien lennoille

Lentoja toteutetaan Puolustusvoimien tarpeeseen tai Puolustusvoimille määrättyihin tehtäviin liittyen.

Puolustusvoimien henkilöstö vapaa-ajallaan ja heidän perheenjäsenensä ovat kumminkin oikeutettuja matkustamaan ilmavoimien koneissa, kun lennolla on vapaita paikkoja ja matkustaminen ei tuota haittaa lennon toteutukselle. (Asia on määrätty tarkemmin Sotilasilmailukäsikirjan liitteessä 6)

Tilaaja vastaa mahdollisten vastuuvapautusten ja matkustuslupien asiallisesta täyttämisestä ja lähettämisestä lentomatkustusohjeen kohdan 3 mukaisesti.

Matkustajien tulee tutustua tähän ohjeeseen ennen lentoa. Ohje löytyy myös puolustusvoimien Torni-portaalista hakusanalla "LEKU".

Tilaajan/matkustajien on itse huolehdittava kulkuluvistaan matkan suuntautuessa muihin kuin Ilmavoimien tukikohtiin/varuskuntiin.

Lentokuljetustilaus on tehtävä LEKU-tietojärjestelmällä tai sähköpostilla käyttäen lentokuljetustilauslomaketta. LEKU-tietojärjestelmän käyttöohje löyty Torni-portaalista hakusanalla "LEKU".

Lentokuljetustoimisto tarkastaa toteutusmahdollisuuden, hyväksyy/hylkää tilauksen ja informoi tilaajaa asiasta.

Muutokset ilmoitetaan kiireettömissä tapauksissa ilmavoimien lentokuljetustoimistoon:

Sähköposti: [email protected]
Tuve Outlook: PV_VP_ILMAVE_lentokuljetukset

Lentokuljetustoimisto palvelee arkisin kello 8-15.15. Muina aikoina kiireelliset ilmoitukset, kuten seuraavaa aamua koskevat peruutukset, tulee osoittaa Tukilentolaivueen OPSO:lle (24/7). Tukilentolaivueen OPSO:n tavoittaa Puolustusvoimien vaihteen kautta, p. 0299 800.

Lomakkeet:

Tilaajan ja matkustajan ohje ilmavoimien lennoille (pdf)

Matkustuslupa-anomus (doc)

Vastuuvapautuslomake (doc)

Lentomatkustajille ja miehistön jäsenille sallitut vaaralliset aineet: ICAO-TI:n taulukko 8-1 (pdf)