Sotilasilmailumääräykset ja Sotilasilmailun viranomaisohjeet

Sotilasilmailumääräykset ja sotilasilmailun viranomaisohjeet toimialoittain

 

Määräysjärjestelmä

Määräykset

SIM-Er-Yl-015 (PDF)   Voimaantulopäivä 1.1.2011
Sotilasilmailun lääketieteelliset kelpoisuudet

Ohjeet

SIO-Pe-Yl-002 (PDF)   Voimaantulopäivä 9.2.2010
Sotilasilmailuviranomaisen julkaisut

SIO-Pe-Yl-008 (PDF)   Voimaantulopäivä 1.12.2011
Poikkeuksen hakeminen sotilasilmailuviranomaisen päätökseen tai voimassaolevaan sotilasilmailumääräykseen


Lentotoiminta

Määräykset

SIM-To-Lv-012 (PDF)   Voimaantulopäivä 27.11.2017
Sotilasilmailun ilmaliikennepalvelumääräys

SIM-He-Lv-018 (PDF)  Voimaantulopäivä 1.5.2016
Sotilasilmailun TVJM -alan operointihenkilöstön kelpoisuusvaatimukset

SIM-To-Lnt-020 (PDF) Voimaantulopäivä 1.12.2016
Lentotoiminnan yleiset turvallisuusvaatimukset ilma-alusten nousu- ja laskupaikoille

SIM-To-Lv-025 (PDF) Voimaantulopäivä 1.2.2018
Sotilasilmailun lentomenetelmäsuunnittelu

SIM-To-Lv-026 (PDF)   Voimaantulopäivä 2.2.2015
Sotilasilmailun ja sotilasilmailussa käytettävien TVJ-alan teknisten järjestelmien, laitteiden ja yksiköiden häirintä

SIM-To-Lnt-027 (PDF)  Voimaantulopäivä 11.9.2018
Vaatimukset Puolustusvoimien tilauksesta siviili-ilma-aluksella tehtävään lentotyöhön

SIM-To-Lnt-037 (PDF)  Voimaantulopäivä 1.7.2019
Puolustusvoimien ulkopuolisen tahon antamaa sotilaslentokoulutusta koskevat vaatimukset

 

 

Tukikohtatoiminta

Määräykset

SIM-To-Tu-004 (PDF)   Voimaantulopäivä 1.12.2012
Sotilasilmailuun tarkoitettujen sotilaslentopaikkojen käyttöönotto ja ylläpito (MIL AGA M1-1)

SIM-To-Tu-005 (PDF)   Voimaantulopäivä 1.12.2012
Sotilaslentopaikkojen ylläpito, palvelut ja varustus (MIL AGA M1-2)

SIM-To-Tu-006 (PDF)   Voimaantulopäivä 1.12.2012
Sotilaslentopaikan ilmaliikennepalvelun järjestäminen (MIL AGA M1-3)

SIM-To-Tu-007 (PDF)   Voimaantulopäivä 1.12.2012
Sotilaslentopaikan kenttäalueen suunnittelu ja rakentaminen (MIL AGA M3-5)

SIM-To-Tu-008 (PDF)   Voimaantulopäivä 1.12.2012
Viitekoodin käyttö (MIL AGA M3-2)

SIM-To-Tu-009 (PDF)   Voimaantulopäivä 1.12.2012
MIL AGA -sotilasilmailumääräyksissä käytettyjen käsitteiden määritelmiä (MIL AGA M3-1)

SIM-To-Tu-010 (PDF)   Voimaantulopäivä 1.12.2012
Sotilaslentopaikan lumenpoisto ja liukkaudentorjunta (MIL AGA M3-10)

SIM-To-Tu-011 (PDF)   Voimaantulopäivä 9.2.2015
Tukikohtien pelastustoiminnan järjestäminen (MIL AGA M3-11)

SIM-To-Tu-028 (PDF)   Voimaantulopäivä 1.3.2015
Yleiset määräykset sotilaslentopaikan hyväksyntämenettelystä (MIL AGA M3-3)

 

Lentokelpoisuus

Määräykset

SIM-Ma-Yl-013 (PDF)   Voimaantulopäivä 10.1.2011
Sotilasilmailussa käytettävien laskuvarjojen ja pelastautumisvarusteiden hyväksyntä ja ylläpito

SIM-Ma-Lt-014 (PDF) Voimaantulopäivä 1.11.2017
Lentokelpoisuus- ja operointivaatimukset miehittämättömässä sotilasilmailussa

Ohjeet

SIO-To-Lt-003 (PDF)   Voimaantulopäivä 18.2.2010
Sotilasilma-alusrekisteri

SIO-Ma-Yl-004 (PDF)   Voimaantulopäivä 18.2.2010
Sotilasilma-alusten tunnukset ja merkinnät

SIO-Ma-Lt-005 (PDF)   Voimaantulopäivä 3.2.2015 
Sotilasilma-aluksen lentokelpoisuusvaatimukset

SIO-To-Lt-007 (PDF) Voimaantulopäivä 1.3.2017
Sotilasilma-alusten sekä niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden sekä
suunnittelu-ja tuotanto-organisaatioiden hyväksyntä

 

Lentotekniset organisaatiot

Määräykset

SIM-To-Lt-001 (PDF)   Voimaantulopäivä 14.11.2007
Sotilasilmailun huoltotoimintavaatimukset

SIM-To-Lt-019 (PDF)   Voimaantulopäivä 19.12.2014
Vaatimukset sotilasilma-alusten tyyppivastuuorganisaatiolle

SIM-To-Lt-034 (PDF)   Voimaantulopäivä 19.12.2014
Vaatimukset sotilasilma-aluksen lentokelpoisuuden tarkastusorganisaatiolle

 

TVJ-ala

Määräykset

SIM-He-Lv-002 (PDF)   Voimaantulopäivä 1.1.2009
Sotilasilmailun TVJ-alan teknisen henkilöstön kelpoisuusvaatimukset

SIM-To-Lv-003 (PDF)   Voimaantulopäivä 15.11.2014
Sotilasilmailun TVJ-alan huoltotoimintavaatimukset

 

Lentoturvallisuus

Määräykset

SIM-Er-Yl-023 (PDF)   Voimaantulopäivä 5.9.2011
Vaatimukset lentoturvallisuuden hallintajärjestelmälle sotilasilmailussa

SIM-Er-Yl-016 (PDF)  Voimaantulopäivä 1.10.2017
Sotilasilmailun lentoturvallisuustutkinta

Ohjeet

SIO-Er-Yl-006 (PDF)  Voimaantulopäivä 1.10.2017
Toiminta sotilasilmailun lentoturvallisuustutkinnassa
Ohjeen liitteenä olevat sähköisesti tallennettavat lomakkeet:
Tutkintapöytäkirja
Kuulemispöytäkirja