Hoppa till innehåll

Karelens flygflottilj

Karelens flygflottilj har i uppgift att övervaka luftrummet inom sitt ansvarsområde, förhindra obehörigt utnyttjande av luftrummet, utbilda beväringar, reservister och personal samt utveckla flygflottiljens beredskap och prestationsförmåga.

Karelens flygflottilj är flygvapnets beredskapsförband med kontinuerlig operativ ledningsberedskap. Huvudbasen för Karelens flygflottilj finns i Rissala, som ligger 20 km från Kuopio. Flygflottiljen har enheter inom hela området i östra och södra Finland, som samtidigt utgör flottiljens ansvarsområde.

Välfungerande samarbete hundratals experter emellan

Vid flygflottiljen tjänstgör ca 750 yrkeskunniga personer, av vilka 500 är avlönade anställda och ca 250 värnpliktiga som fullgör sin beväringstjänst. Flygflottiljens huvudmateriel utgörs av Hornet jaktplan F/A-18 och radarstationer som är belägna runt om i Finland.

SIM_To_Lt_029_22052020_på svenska.pdf

Dokument

KRAV PÅ UTBILDNINGSORGANISATIONER FÖR
UNDERHÅLLSPERSONAL FÖR MILITÄRA
LUFTFARTYG (FIN EMAR 147)

Ilmasotakoulun sotilasvala- ja vakuutustilaisuus Laukaan maanpuolustusjuhlassa

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="fi_FI" default-locale="fi_FI"><Description language-id="fi_FI">&lt;p>Tarkemmat tiedot&amp;nbsp;päivitetään tälle sivulle myöhemmin....

Satakunnan lennoston saapumiserän 1/23 sotilasvala- ja sotilasvakuutustilaisuus

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="fi_FI" default-locale="fi_FI"><Description language-id="fi_FI">&lt;p>Valapäivä alkaa seppeleenlaskulla Pirkkalan tukikohdassa...

Satlsto - Tietoa meistä SV

Satakunta flygflottilj i Birkala använder flygmateriel från hela flygvapnet. Flottiljen stöder flygvapnets strid genom understödjande flygverksamhet, forskning och utveckling samt tryggar...

Satakunnan lennosto - Yhteystiedot SV

Kontaktuppgifter Satakunta flygflottilj PB 1000 33961 Birkala Varuskunnantie 274 33960 Birkala Tfn 0299 800 (växel) E-post [email protected] (kundtjänst) [email protected] ...

Ilmasotakoulun sotilasvala- ja vakuutustilaisuus

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="fi_FI" default-locale="fi_FI"><Description language-id="fi_FI">&lt;p>Varusmiehen läheiset voivat osallistua tilaisuuteen Jyväskylän...

Publikationer av Myndighetsenheten för militär luftfart

Publikationer av Myndighetsenheten för militär luftfart Svenska översättningar av publikationerna finns på vår finska webplats under ämnesområdets rubrik. Klicka här för att komma till den...

Karjalan lennoston saapumiserän 1/23 sotilasvala- ja -vakuutustilaisuus

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="fi_FI" default-locale="fi_FI"><Description language-id="fi_FI">&lt;p>Ohjelma:&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;...