Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter

Karelens flygflottilj
PB 5 70901 TOIVALA
Keltuntie

Tfn 0299 800 (växel)

Varumottagning
Leppälammentie

E-post
[email protected] (kundtjänst)
[email protected]

Post till beväringarna

Mottagare
Skyddskompaniet
PB 5 70901 TOIVALA

Beväringskommittén
www.vmtk.fi

Ledningen för Karelens flygflottilj

  • Kommendör överste Aki Puustinen
  • Stabschef överstelöjtnant Tomi Böhm
  • Ledningens sekreterare Niina Rönkkö
  • Kommendant för garnisonen Siilinjärvi-Kuopio kapten Marko Leinonen

Information
Informationssekreterare Niina Pirskanen

E-postadresserna följer modellen fö[email protected]

SIM_To_Lt_029_22052020_på svenska.pdf

Dokument

KRAV PÅ UTBILDNINGSORGANISATIONER FÖR
UNDERHÅLLSPERSONAL FÖR MILITÄRA
LUFTFARTYG (FIN EMAR 147)

Ilmasotakoulun sotilasvala- ja vakuutustilaisuus Laukaan maanpuolustusjuhlassa

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="fi_FI" default-locale="fi_FI"><Description language-id="fi_FI">&lt;p>Tarkemmat tiedot&amp;nbsp;päivitetään tälle sivulle myöhemmin....

Satakunnan lennoston saapumiserän 1/23 sotilasvala- ja sotilasvakuutustilaisuus

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="fi_FI" default-locale="fi_FI"><Description language-id="fi_FI">&lt;p>Valapäivä alkaa seppeleenlaskulla Pirkkalan tukikohdassa...

Satlsto - Tietoa meistä SV

Satakunta flygflottilj i Birkala använder flygmateriel från hela flygvapnet. Flottiljen stöder flygvapnets strid genom understödjande flygverksamhet, forskning och utveckling samt tryggar...

Satakunnan lennosto - Yhteystiedot SV

Kontaktuppgifter Satakunta flygflottilj PB 1000 33961 Birkala Varuskunnantie 274 33960 Birkala Tfn 0299 800 (växel) E-post [email protected] (kundtjänst) [email protected] ...

Ilmasotakoulun sotilasvala- ja vakuutustilaisuus

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="fi_FI" default-locale="fi_FI"><Description language-id="fi_FI">&lt;p>Varusmiehen läheiset voivat osallistua tilaisuuteen Jyväskylän...

Publikationer av Myndighetsenheten för militär luftfart

Publikationer av Myndighetsenheten för militär luftfart Svenska översättningar av publikationerna finns på vår finska webplats under ämnesområdets rubrik. Klicka här för att komma till den...

Karjalan lennoston saapumiserän 1/23 sotilasvala- ja -vakuutustilaisuus

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="fi_FI" default-locale="fi_FI"><Description language-id="fi_FI">&lt;p>Ohjelma:&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;...