Flygövningen Arctic Challenge Exercise 2017 (22.5 - 2.6 2017)

Flygövningen Arctic Challenge Exercise 2017 genomförs i maj och juni i Finland, Sverige och Norge. Flygvapnen i Finland, Sverige och Norge arrangerar under perioden 22.5 - 2.6 den multinationella flygövningen Arctic Challenge Exercise 2017. Över 100 flygfarkoster från flygvapnen i 11 olika länder kommer att delta i övningen som genomförs i de norra delarna av arrangörsländernas luftrum.

År 2017 är det tredje gången som flygvapnen i Finland, Sverige och Norge arrangerar flygövningen Arctic Challenge Exercise (ACE 17) tillsammans. Huvudansvaret för övningen som sedan 2013 arrangerats vartannat år ligger i år hos finska flygvapnet, som planerar och leder verkställandet av övningen.

ACE 17 erbjuder deltagarna en möjlighet att öva hur man planerar och verkställer en omfattande luftoperation under verklighetstrogna förhållanden, där många olika typer av flygfarkoster och trupper som är typiska för den moderna luftkrigföringen medverkar.

Huvudbaser under övningen ACE 17 är Bodö i Norge, Luleå i Sverige samt Rovaniemi i Finland.

Flygvapnet

Flygtrupper och baser under flygstridsövningen Arctic Challenge Exercise 17

De finska, norska och svenska flygvapnen arrangerar den multinationella flygstridsövningen Arctic Challenge Exercise 2017 från 22 maj till 2 juni. I övningen deltar över 100 luftfartyg och flera tusen personer från 11 länder. Övningstrupperna placeras huvudsakligen vid baserna i Bodø i Norge, Luleå i Sverige och Rovaniemi. Från varje bas opererar tiotals luftfartyg.
5.4.2017 | 13.54
Flygvapnet

Flygövningen Arctic Challenge Exercise 2017 genomförs i maj och juni i Finland, Sverige och Norge

Flygvapnen i Finland, Sverige och Norge arrangerar under perioden 22.5 - 2.6 den multinationella flygövningen Arctic Challenge Exercise 2017. Över 100 flygfarkoster från flygvapnen i 11 olika länder kommer att delta i övningen som genomförs i de norra delarna av arrangörsländernas luftrum.
1.2.2017 | 11.03