Hoppa till innehåll

Flygövningen Arctic Challenge Exercise 2021

Flygvapnen i Finland, Sverige och Norge arrangerar under perioden 7.-18.6. den multinationella flygövningen Arctic Challenge Exercise 2021. Antalet deltagare i den multinationella flygövningen ACE 21 har minskats till följd av coronaviruspandemin.

Flygvapnen i Sverige, Finland och Norge arrangerar den fjärde multinationella flygövningen Arctic Challenge Excercise under perioden 22.5 - 4.6.

År 2021 är det femte gången som flygvapnen i Finland, Sverige och Norge arrangerar flygövningen Arctic Challenge Exercise (ACE 21) tillsammans. Huvudansvaret för övningen som sedan 2013 arrangerats vartannat år ligger i år hos norska flygvapnet, som planerar och leder verkställandet av övningen. I år deltar Danmark för första gången i planeringen av ACE.

Målet med övningen är att tryggt och effektivt öva de deltagande trupperna för gemensam strid i multinationella flygoperationer (COMAO). I övningen utvecklas luftstridsmetoder och taktik mellan de olika jaktplanstyperna. Med hjälp av Cross Border Training-konceptet övas interoperabilitet och arrangemangen för värdlandsstöd. 

I flygövningen deltar sammanlagt mer än 70 flygplan. Förutom multifunktionella jaktplan deltar bl.a. transportflygplan och lufttankningsplan. Norges F-35-multirollsjaktplan deltar för första gången i övningen. Förutom multifunktionella jaktplan deltar bl.a. transportflygplan och lufttankningsplan

Huvudbaser under övningen ACE 21 är Bodö och Örland i Norge, Luleå i Sverige samt Rovaniemi i Finland. Förutom värdländerna deltar flygavdelningar från Nederländerna, Storbritannien, Tyskland, Danmark och USA samt NATO med ett E-3A AWACS stridledningsplan.

Flygverksamheten pågår under båda veckorna mellan klockan 10 och 18 finsk tid (mellan klockan 9 och 17 norsk och svensk tid). Finska flygvapnet deltar i övningen med tolv F/A-18 Hornet -multirollsjaktplan från Lapplands flygflottilj, två Hawk-jetskolflygplan samt ett C-295M-transportplan. I Finland används en bas, Lapplands flygflottilj i Rovaniemi. Tio Eurofighter från Tysklands flygvapen och två KC-135 Stratotanker- lufttankningsplan från USA:s flygvapen opererar därifrån.

Förutom att antalet deltagare har minskats, sörjer man för coronasäkerheten bl.a. genom karantäner och coronatester samt genom att dela in den deltagande personalen i grupper. 

 

I övningen Ruska 21 deltar 50 flygplan och 3 300 soldater
Flygvapnet

I övningen Ruska 21 deltar 50 flygplan och 3 300 soldater

Flygvapnets luftoperationsövning Ruska 21 ordnas under perioden 4.‒9. oktober 2021. I försvarsgrenens huvudkrigsövning deltar 50 flygplan och omkring 3 300 personer runt om Finland. Också det svenska flygvapnet deltar i övningen.
21.9.2021 | 11.00
Flygvapnet

Flygtrupper och baser i Arctic Challenge Exercise 19 -flygövning

Flygövningen Arctic Challenge Exercise 19, som arrangeras av Finlands, Norges och Sveriges flygvapen, börjar onsdagen den 22. maj. Över hundra flygplan och flera från hundra personer från nio länder deltar i övningen. De baser som används under övningen är Rovaniemi, Kallax i Sverige och Bodö och Örland i Norge.
21.5.2019 | 15.20