Hoppa till innehåll

Flygövningen Arctic Challenge Exercise 2021

Flygvapnen i Finland, Sverige och Norge arrangerar under perioden 7.-18.6. den multinationella flygövningen Arctic Challenge Exercise 2021. Antalet deltagare i den multinationella flygövningen ACE 21 har minskats till följd av coronaviruspandemin.

Flygvapnen i Sverige, Finland och Norge arrangerar den fjärde multinationella flygövningen Arctic Challenge Excercise under perioden 22.5 - 4.6.

År 2021 är det femte gången som flygvapnen i Finland, Sverige och Norge arrangerar flygövningen Arctic Challenge Exercise (ACE 21) tillsammans. Huvudansvaret för övningen som sedan 2013 arrangerats vartannat år ligger i år hos norska flygvapnet, som planerar och leder verkställandet av övningen. I år deltar Danmark för första gången i planeringen av ACE.

Målet med övningen är att tryggt och effektivt öva de deltagande trupperna för gemensam strid i multinationella flygoperationer (COMAO). I övningen utvecklas luftstridsmetoder och taktik mellan de olika jaktplanstyperna. Med hjälp av Cross Border Training-konceptet övas interoperabilitet och arrangemangen för värdlandsstöd. 

I flygövningen deltar sammanlagt mer än 70 flygplan. Förutom multifunktionella jaktplan deltar bl.a. transportflygplan och lufttankningsplan. Norges F-35-multirollsjaktplan deltar för första gången i övningen. Förutom multifunktionella jaktplan deltar bl.a. transportflygplan och lufttankningsplan

Huvudbaser under övningen ACE 21 är Bodö och Örland i Norge, Luleå i Sverige samt Rovaniemi i Finland. Förutom värdländerna deltar flygavdelningar från Nederländerna, Storbritannien, Tyskland, Danmark och USA samt NATO med ett E-3A AWACS stridledningsplan.

Flygverksamheten pågår under båda veckorna mellan klockan 10 och 18 finsk tid (mellan klockan 9 och 17 norsk och svensk tid). Finska flygvapnet deltar i övningen med tolv F/A-18 Hornet -multirollsjaktplan från Lapplands flygflottilj, två Hawk-jetskolflygplan samt ett C-295M-transportplan. I Finland används en bas, Lapplands flygflottilj i Rovaniemi. Tio Eurofighter från Tysklands flygvapen och två KC-135 Stratotanker- lufttankningsplan från USA:s flygvapen opererar därifrån.

Förutom att antalet deltagare har minskats, sörjer man för coronasäkerheten bl.a. genom karantäner och coronatester samt genom att dela in den deltagande personalen i grupper. 

 

I övningen Ruska 22 deltar 50 flygplan och 3 700 soldater
Flygvapnet

I övningen Ruska 22 deltar 50 flygplan och 3 700 soldater

Flygvapnets luftoperationsövning Ruska 22 ordnas under perioden 3.‒8. oktober 2022. I övningen deltar totalt 50 flygplan och omkring 3 700 personer runt om Finland.
20.9.2022 | 10.20
Flygvapnet deltar i Luftförsvarsövning 21 i Sverige
Flygvapnet

Flygvapnet deltar i Luftförsvarsövning 21 i Sverige

Flygvapnet deltar 21.–27.10.2021 i den svenska Luftförsvarsövningen 21 (LFÖ 21) med multifunktionella F/A-18 Hornet-jaktplan och Hawk-jetskolplan.
18.10.2021 | 15.16