18.07.2019–18.07.2019

Enskär, Makilo och Obbnäs, Finska viken

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter med fartygsartilleri 18.7.2019 mellan 08:30 - 18:00 i Enskär, Makilo och Obbnäs skjutområden.

Det farliga området sträcker sig 25 km i en sektor, vars västra gräns är Rönnskär - Sommarö - Inkoo 2 och östra gräns är Rönnskär - Järvö - Kytö, varifrån söderut.

Det skjutande truppförbandet är Kustflottan.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 317 320 och under skjutningen VHF-kanal 16 .

youtube

instagram