15.06.2019–16.06.2019

Hätilä, Tavastehus

Skjutningsmeddelande

Janakkalan Reserviupseerit Ry och Tarkka-ampujakilta Ry skjuter med infanterivapen på Hätilä skjutområde 15.6.2019 mellan klockan 08:00 och klockan 20:00 och 16.6.2019 mellan klockan 12:00 och klockan 17:00.

Det farliga området är hela Hätilä skjutområde.

Den ansvarande organisationen är Pansarbrigaden.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 442 420 eller 0299 442 607.

youtube

instagram