10.06.2019–14.06.2019

Vattajanniemi, Lochteå

Skjutningsmeddelande

Patria skjuter med infanterivapen på Lochteå Vattajanniemi 10.06.2019 – 14.06.2019 dagligen mellan klo 09:00-17:00

Det farliga området sträcker sig till 12 kilometers avstånd i en sektor, vars vänstra gräns är Lahdenkroopi - väst och högra gräns Kalsonnokka – nordväst. Rätt att använda skjutområdet grundar sig på tillstånd av Forststyrelsen.

Den ansvarande organisationen är Patria.

Tilläggsuppgifter tfn Tilläggsuppgifter tfn 0299 442 191.