31.05.2019–07.06.2019

Russarö, Finska viken

Bullermeddelande

Försvarsmakten övar i Russarö 31.5. - 7.6.2019 mellan 00:00 - 24:00.

Övningen förorsakar buller.

Det övande truppförbandet är Kustbrigaden.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 328 500.