10.06.2019–15.06.2019

Russarö, Finska viken

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter med kustartillerivapen i Russarö 10.-15.6.2019 dagligen mellan kl. 06:00 - 24:00.

Det farliga området sträcker sig till 20 km avstånd i en sektor, vars vänstra gräns är Russarö - Lindskär och högra gräns är Russarö - Morgonlandet.

Det skjutande truppförbandet är Kustbrigaden.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 328 500.