12.07.2019–14.07.2019

Hätilä, Tavastehus

Skjutningsmeddelande

Valkeakosken Reserviupseerit Ry skjuter med infanterivapen på Hätilä skjutområde 12–13.7.2019 dagligen mellan klockan 07:00 och klockan 24:00 och 14.7.2019 mellan klockan 12:00 och klockan 17:00.

Det farliga området är hela Hätilä skjutområde.

Den ansvarande organisationen är Pansarbrigaden.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 442 420 eller 0299 442 343.