25.06.2019–26.06.2019

Bottniska viken

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter Försvarsmakten skjuter på luftmål med flygplanskanon i Botniska vikens luftrum på följande sätt: 25.-27.6.2019 kl. 8:00 - 19:00.

Det farliga området sträcker sig ut mot havet från Nykarleby till Uleåborg.

Det skjutande truppförbandet är Luftkrigsskolan.

Tilläggsuppgifter tfn tfn 0299 254 900.