10.06.2019–14.06.2019

Obbnäs, Finska viken

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter med infanterivapen i Obbnäs 10-14.6.2019 dagligen mellan klockan 08:00 – 22:00.

Det farliga området sträcker sig 3 km i en sektor, vars vänstra gräns är Stuguviken - Stora Svartö - Sandö - Bötet, varifrån söderut och högra gräns Stuguviken - Bökarviken - Stora Ådgrundet - Notgrund, varifrån söderut.

Det skjutande truppförbandet är Kustbrigaden.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 325 301 eller 0299 325 102.