14.10.2019–19.10.2019

Obbnäs, Finska viken

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter med infanterivapen i Obbnäs 14-19.10.2019 dagligen mellan klockan 08:00 – 24:00.

Det farliga området sträcker sig 3 km i en sektor, vars vänstra gräns är Stuguviken - Stora Svartö - Sandö - Bötet, varifrån söderut och högra gräns Stuguviken - Bökarviken - Stora Ådgrundet - Notgrund, varifrån söderut.

Det skjutande truppförbandet är Kustbrigaden.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 325 301.