10.06.2019–15.06.2019

Russarö, Finska viken

Bullermeddelande

Försvarsmakten övar i Russarö 10. - 15.6.2019 mellan 00:00 - 24:00.

Övningen förorsakar buller.

Det övande truppförbandet är Kustbrigaden.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 328 500.