05.06.2019–06.06.2019

Örö, Skärgårdshavet

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter med fartygsartilleri i Örös skjutområde 05.06 - 06.06.2019 dagligen mellan 08:00 - 20:00.

Det farliga området sträcker sig 30 kilometer i en sektor, vars västra gräns är Stora Buskär - Fästorna och östra gräns är Klovskär – Bredbåda.

Det skjutande truppförbandet är Kustflottan.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 316 250.