16.07.2019–17.07.2019

Örö, Skärgårdshavet

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter med fartygsartilleri i Örö skjutområde 16.7 - 17.7.2019 klockan 08:00 - 20:00.

Det farliga områdets högra gräns sträcker sig till 30 km (16 nm) på linjen Snåldö - Bengtskär och vänstra gräns sträcker sig till 28 km (15 nm) på linjen Vänö - Fästorna.

Det skjutande truppförbandet är Kustflottan.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 314 102 och under skjutningen VHF-kanal 16.