14.10.2019–19.10.2019

Obbnäs, Finska viken

Bullermeddelande

Försvarsmakten övar i Obbnäs 14-19.10.2019 dagligen mellan klockan 08:00 – 24:00.

Övningen förorsakar buller.

Det övande truppförbandet är Kustbrigaden.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 325 301.