29.11.2018–08.12.2018

Rovajärvi, Rovaniemi

Ampumatiedote

Puolustusvoimat ampuu jalkaväen ja kenttätykistön aseilla Rovajärven ampuma-alueella 29.11.2018 - 8.12.2018 kaikkina vuorokauden aikoina.

Vaaralliset alueet ovat harjoitusalueet nrot 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja 7, jotka rajoittuvat: etelässä Kuivanojanvaara - Vikajoki, lännessä Vikajoki - Korkiakoski, pohjoisessa Paskavaara - Lovikummut, idässä Pirunäijänkuusikko - Kuivanojanvaara.

Ampuva joukko-osasto on Kainuun prikaati.

Lisätietoja p. 0299 451 401 ennen ammuntoja ja ammuntojen aikana puh 0299 452 261.