12.11.2019–15.11.2019

Rovajärvi, Rovaniemi

Ampumatiedote

Puolustusvoimat räjäyttää Rovajärven ampuma-alueella 12.11. - 15.11.2019 kello 8:00 - 20:00.

Vaarallinen alue on harjoitusalue nro 4, joka rajoittuu: Etelässä Sammaljärvi - Heinu, lännessä Heinu - Ylinaarmanselkä, pohjoisessa Ylinaarmanselkä - Eniselkä, idässä Eniselkä - Sammaljärvi.

Räjäyttävä joukko-osasto on Utin jääkärirykmentti.

Lisätietoja p. 0299 417 588 ennen ammuntoja ja ammuntojen aikana puh 0299 417 588.