Hyppää sisältöön

Varusmieskoulutuksen kehittämisessä onnistuttiin Ilmasotakoulussa

Ilmasotakoulu
30.8.2019 12.01
Tiedote

Ilmasotakoulun Koulutuspataljoona palkittiin tänään ansiokkaasta työstä puolustusvoimien Koulutus 2020-ohjelman pilotointien ja kokeilujen suunnittelussa, valmistelussa ja toteutuksessa. Puolustusvoimien Vuoden koulutusteko -palkinnon vastaanottivat Koulutuspataljoonan komentaja everstiluutnantti Jukka Tirkkonen ja kapteeni Timo Hintikka Maanpuolustuskorkeakoululla järjestetyssä Koulutuksen vuosiseminaarissa.

Koulutuspataljoonan henkilöstö on osallistunut aktiivisesti Koulutus 2020-ohjelman eri työryhmiin sekä kehitystyöhön koko hankkeen ajan. Ilmasotakoulussa on toteutettu ohjelmaan liittyvät pilotoinnit ja kokeilut täysimääräisesti saapumiserästä 119 alkaen, ainoana Ilmavoimien joukko-osastona. Kokemukset ja palautteet ohjelman soveltuvuudesta ilmavoimien koulutustarpeisiin, etenkin johtajakoulutuksen osalta, ovat olleet erittäin myönteisiä.

- Vaikka koulutusevoluution eteen tehty työ on ollut erittäin kuormittava pataljoonan henkilöstölle, olemme onnistuneet toteuttamaan annetut kokeilut ja muutokset tinkimättä koulutustuloksista arvioi everstiluutnantti Tirkkonen. Lisäksi valmiudellisesta näkökulmasta olemme paremmassa iskussa kuin koskaan. Uudistus koetaan hyväksi jutuksi.

Sillä aikaa, kun tunnustusta juhlitaan Maanpuolustuskorkeakoululla, ponnistelevat Koulutuspataljoonan varusmiehet ja henkilöstö valmius- ja koulutushaaraharjoituksessa Lohtajalla. Innovatiivinen käytännön kehitystyö Koulutus 2020-ohjelman jalkauttamiseksi jatkuu.

- Kokonaisuudessaan työ ei ole vielä valmis, mutta toimivaa konetta ei ole syytä korjata rikki. Työyhteisössämme vallitsee tekemisen meininki ja koulutusta kehitetään ammattitaitoisella henkilöstöllä palvelemaan entistä paremmin annettuja joukkotuotantovelvoitteita. Saatu tunnustus on koko pataljoonalle, niin henkilöstölle kuin kokeiluihin osallistuneille varusmiehille, korostaa Tirkkonen.

 

Johda edestä, seuraa sivusta ja osaa siirtyä tarvittaessa taka-alalle.
Harjoituksen johtaja everstiluutnantti Jukka Tirkkonen (edessä vasemmalla) ja VARO-upseeri kapteeni Timo Hintikka (edessä toinen vasemmalta) tarkastamassa ammuntoja Lohtajalla.

Koulutusteko: Koulutus 2020 -ohjelman kokeilun ja pilotoinnin toimeenpano.

Ilmasotakoulun Koulutuspataljoona on merkittävällä tavalla vaikuttanut Koulutus 2020 uudistuksen pilotointien ja kokeilujen suunnitteluun, valmisteluun ja toteutukseen. Koulutuspataljoona on innovatiivisesti ja aktiivisesti pilotoinut Koulutus 2020-ohjelman osia Ilmavoimien toimintaympäristöön sovittaen sekä kehittänyt koulutustaan siten, että nyt saatuja kokemuksia ja luotuja malleja voidaan laajentaa käyttöönotettavaksi kaikissa Ilmavoimien joukko-osastoissa.

Lisätietoa: everstiluutnantti Jukka Tirkkonen 0299 800 (Puolustusvoimien vaihde)