Grob-kalusto uudistaa alkeis- ja peruslentokoulutusta

Ilmavoimat 26.1.2018 11.18
Tiedote

Ilmavoimat korvaa lähivuosina puolustusvoimien sotilaslentäjien alkeis- ja peruslentokoulutukseen käytettävän ikääntyvän Vinka-koulukonekalustonsa Isosta-Britanniasta hankituilla Grob G115 E - alkeis- ja peruskoulutuskoneilla. Grob-koneet käyvät ennen lentokoulutuksen käynnistymistä läpi ohjaamon nykyaikaistamishankkeen. Uuden ohjaamoympäristön ansiosta myös sotilasohjaajien koulutusta voidaan kehittää entistä paremmin tulevaisuuden sotilasilmailun vaatimuksia vastaavaksi.

Ilmavoimien Grob-koulukoneita

Ilmavoimat hankki vuonna 2016 tehdyllä päätöksellä 28 Grob-koulukonetta korvaamaan poistuvaa Vinka-kalustoa sotilasohjaajien alkeis- ja peruslentokoulutuksessa. Kuvassa viisi 24:stä jo Suomeen siirtolennetystä Grobista Jämsän Hallissa, jossa koneet odottavat käyttöönottoa edeltävien ohjaamomodifikaatiotöiden aloittamista. Grobien operointi alkaa ilmavoimissa vuoden 2018 aikana, ja lentokoulutuskäyttöön kone tulee vuonna 2019.

Vuodesta 1982 palveluskäytössä olleen kotimaisen Valmet Vinka -alkeiskoulukoneen voi perustellusti sanoa olevan eräs Suomen ilmapuolustuksen perustan tärkeistä osasista.

Mäntämoottorisen Vinkan tärkeänä tehtävänä on toimia koulutusalustana, jolla jokainen puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen kiinteä- ja pyöriväsiipisellä lentokalustolla lentävä sotilaslentäjä opettelee lentämisen alkeet. Vinka-koulutus alkaa alkeislentokoulutusohjelmalla, joka suoritetaan varusmiespalveluksessa Ilmasotakoulun Lentoreserviupseerikurssilla Tikkakoskella. 

Vinka-opintoja jatkava peruslentokoulutusohjelma puolestaan suoritetaan Maanpuolustuskorkeakoulun ohjaajaopintosuunnalla, minkä jälkeen lentoupseereiksi koulutettavat lentokadetit siirtyvät opiskelemaan suorituskykyisen suihkukoneen lentämistä sekä ilmataistelun perustaitoja Hawk-suihkuharjoituskonekalustolla. Hawkista tie vie Hornet-monitoimihävittäjän tai muiden kiinteä- ja pyöriväsiipisten ilma-alusten ohjaimiin puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa.

Vinkojen elinkaaren lähestyessä loppuaan konetyypin seuraajaksi päätettiin lokakuussa 2016 hankkia Babcock Aerospace Limited -yritykseltä 28 Ison-Britannian kuninkaallisten ilmavoimien lentokoulutuskäytössä ollutta saksalaisvalmisteisia Grob G 115 E alkeis- ja peruslentokoulutuskonetta.

Ensimmäinen ilmavoimien 28 Grobista saapui Suomeen loppuvuodesta 2016 siirtolennettynä Isosta-Britanniasta. Tällä hetkellä koneita on Suomessa 24, ja viimeisen neljän siirtolennot tapahtuvat sään mahdollistaessa pitkä siirtolennon.

Grobien vastaanottovaiheessa ilmavoimat on tutustunut huolellisesti uuteen konekalustoon muun muassa koelennoin. Eräs koneella lentäneistä on Ilmasotakoulun Hävittäjälentolaivue 41:ssä alkeis- ja peruslentokoulutuskonekalustosta vastaavan 4. lentueen päällikkö kapteeni Henrik Väre. Väreen mukaan Grob sopii hyvin Vinkan korvaajaksi muun muassa turvallisten lento-ominaisuuksiensa osalta.

– Grob on lentokoneena hyvin samanlainen kuin Vinka. Muun muassa molempien koko ja ohjattavuus ovat hyvin yhteneväisiä. Eroja löytyy lähinnä siitä, että Grob on hiukan Vinkaa kevyempi ja teho-painosuhteeltaan hieman Vinkaa parempi.

Grob-kone talvisäässä

Grob vastaa lento-ominaisuuksiltaan ja suoritusarvoiltaan hyvin pitkälti edeltäjäänsä, alkeis- ja jatkokoulutuskone Vinkaa.

Koulukone opettaa informaation käsittelemistä

Grobin käyttöönottovalmisteluihin on ilmavoimissa kuulunut koneen suoritusarvojen ja ominaisuuksien tutkimisen lisäksi muun muassa koulutuskäytön aikaisten teknisen tuen järjestelyiden suunnittelu. Ilmavoimat neuvottelee parhaillaan Grob-koneen valmistajan kanssa käytettyinä hankittujen koneiden tuotetuesta.

Lisäksi Grobeihin on ilmavoimien, Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen ja strateginen kumppani Patrian yhteistyönä suunniteltu ohjaamon muutostyö, jossa muun muassa Britanniassa käytössä olleet perinteiset mittarit ja muut näyttölaitteet korvataan ajanmukaisilla monitoiminäytöillä. Työn toteuttamisesta vastaa Patria, ja modifikaation prototyyppikoneen on määrä valmistua loppukeväästä 2018.

– Ohjaamomodifikaatiossa uusitaan koneen avioniikkaa, ja esimerkiksi radiot, moottorinvalvontamittarit ja suunnistuslaitteet muutetaan nykyaikaisen lentokoulutuksen vaatimuksia vastaaviksi, kapteeni Väre kertoo.

Ohjaamon nykyaikaistaminen on osittain luotettavuus- ja kustannuskysymys. Avioniikkalaitteiden huoltaminen ja kunnossapitäminen on helpompaa ja kustannustehokkaampaa, kun koko konekalustossa on käytössä yhdenmukaisia ja käyttöiältään uusia laitteita joiden tuotetuki on turvattu pitkälle tulevaisuuteen.

Koneen ylläpidon ja eliniän turvaaminen huomioidaan avioniikkalaitteiden lisäksi myös muun muassa koneen sähköjärjestelmän muutostöissä ja valaisimissa. Valaisimissa siirrytään LED-tekniikan käyttöön, ja esimerkiksi lentovaloissa muutoksella saavutetaan huolto- ja tehontarpeen vähenemisen lisäksi painonsäästöä.

Uudet ohjaamolaitteet mahdollistavat myös ilmavoimien peruslentokoulutuksen kehittämisen ja ajanmukaistamisen. Pääasiassa perinteisillä mittareilla varustetusta Vinkasta poiketen Grobin ohjaamolaitteet totuttavat lento-oppilasta jo varhaisessa vaiheessa monitoiminäytöistä koostuvaan ohjaamoympäristöön, jossa hän työskentelee myöhemmällä urallaan Hawk-suihkuharjoituskoneessa, Hornetissa ja muissa puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen ilma-aluksissa.

Grob-koulukoneen nykyaikaistettu ohjaamo havainnekuvassa

Ilmavoimien Grobeihin toteutetaan ennen koulutuskäytön aloittamista ohjaamolaitteiden nykyaikaistamistyö, joka ajanmukaistaa koneet modernin lentokoulutuksen vaatimusten mukaiseksi. Ohjaamomodernisaatiosta vastaa Patria, ja sen prototyyppikoneen on määrä valmistua keväällä 2018. Havainnekuvassa näkyvät Grobin uudet, lennonopettajalle ja ohjaajaoppilaalle suunnistus- ja lennonvalvontatietoa esittävät näytöt keinohorisontteineen. Kojelaudan oikeaan laitaan on sijoitettu digitaalinen moottorinvalvontamittari. Ohjaamonäkymän keskellä oleva suuri tilannetietonäyttö esittää liikkuvalla kartalla tietoa koneen sijainnista sekä muiden samalla alueella toimivien Grobien liikkeistä. Näytön oikealla puolella näkyy suunnistamiseen käytettävä GPS-satelliittipaikannuslaite.

Myös Hornetin seuraajaksi vuosina 2015–30 HX-hävittäjähankkeessa hankittavassa uudessa monitoimihävittäjässä ohjaaja toimii ohjaamoympäristössä, jossa lentokoneen ja ilmapuolustuksen muiden toimijoiden päätöksenteon tueksi tuottamaa runsasta informaatiota esitetään näytöillä.

Ilmavoimien on määrä aloittaa operointi Grobilla vuoden 2018 aikana. Ohjaajakoulutus käynnistyy uudella kalustolla vuonna 2019, ja työ uuden konetyypin lentokoulutusohjelmien laatimiseksi onkin jo pitkällä. Kapteeni Väreen mukaan uusien ohjaamolaitteiden tuomat mahdollisuudet on hyödynnetty niissä täysimääräisesti.

– Grobeihin ohjaamomodifikaatiossa asennettava tilannekuvanäyttö mahdollistaa sekä koneen paikan että muiden Grobien sijainnin näkemisen samanaikaisesti liikkuvalla kartalla. Tästä on hyötyä etenkin peruslentokoulutusvaiheessa, jossa harjoitellaan muun muassa osastolentoa. Samalla kykenemme opettamaan monitoimihävittäjissä yhä tärkeämmäksi käyvää informaation käsittelemistä jo koulutuksen alkuvaiheessa. Tämä valmistaa oppilaita aiempaa paremmin Hawk-suihkuharjoituskonekoulutukseen ja mahdollistaa sen viemisen nykyistä pidemmälle.

Grob-hankinnan yhteydessä hankitaan myös neljä modernia Grob-lennonharjoittelulaitteita, joiden avulla koulutuksen tehokas läpivienti ja nousujohteisuus pystytään takaamaan. Lennonharjoittelulaitteet on tilattu Patrialta ja niiden toimitus tapahtuu syksyn 2018 ja talven 2019 aikana.

 

Lue lisää: Grob G115E:n teknisiä tietoja (pdf)

 

Lue lisää: Ilmavoimat kehittää todellista ja simuloitua ympäristöä yhdistävää LVC-koulutusta Hawk-suihkuharjoituskoneissa