Hyppää sisältöön

Varusmiehenä Satakunnan lennostossa


Satakunnan lennoston varusmieskoulutuksesta vastaa Suojauskomppania, joka kouluttaa asevelvollisia ilmavoimien taistelutavan mukaisiin tehtäviin Ilmavoimien poikkeusolojen joukkoihin.

Palvelukseen saapuva alokas, Satakunnan lennoston alokasesitteestä saat tietoa palvelukseen liittyvistä tärkeimmistä asioista.

Kuusi viikkoa kestävän yhteisen alokasjakson jälkeen teidät tullaan kouluttamaan erilaisiin miehistö- ja johtajatehtäviin.

Miehistötehtävät (165vrk):

 • Suojausmies koulutetaan lentotukikohdan suojaustehtäviin. Suojausmiehet tullaan edelleen kouluttamaan ryhmän erityistehtäviin, joita ovat mm. partionjohtaja, taistelupelastaja, konekivääriampuja, tukiampuja ja mönkijälähetti.
 • Taistelulähetti koulutetaan toimimaan komppanian komentopaikalla ja saa lisäksi suojausmiehen ja drone-lennättäjän koulutuksen
 • Sotilaskuljettaja (kevyet ajoneuvot B) toimii kuljetus- ja huoltotehtävissä
 • Sotilaskeittäjä osallistuu muonitukseen ja elintarvikehuoltoon
 • Asentaja koulutetaan ajoneuvojen ja sähkövoimakoneiden huoltotehtäviin


Miehistötehtävät (255vrk):

 • Sotilaspoliisi koulutetaan lentotukikohdan suojaustehtäviin ja saa aiheesta suojausmiehiä laajemman koulutuksen, joka pitää sisällään mm. henkilönsuojausta, asutuskeskustaistelua ja pimeätoimintaa. Sotilaspoliisit tullaan kouluttamaan ryhmän erityistehtäviin, joita on mm. partionjohtaja, taistelupelastaja, konekivääriampuja, tukiampuja ja mönkijälähetti. Sotilaspoliisit osallistuvat tukikohdan operatiivisiin vartiotehtäviin
 • Lääkintämies koulutetaan varuskunnan terveydenhuolto-, ensiapu- ja lääkintätehtäviin sekä osallistuu suojaus- tai sotilapoliisijoukkueen koulutuksiin
 • VMTK-puheenjohtaja toimii varusmiesten äänenä ja osallistuu varusmiesten palveluolosuhteiden ja vapaa-ajantoiminnan kehittämiseen ja järjestää erilaista vapaa-ajantoimintaa ja liikuntaa, pelaamista.

 • Viestintävarusmies toimii SOME-agenttina, valokuvaajana sekä varusmiestoimikunnan varapuheenjohtajana
 • ATO-komennusmies toimii kirjurina toimistoaliupseerin apuna, sekä osallistuu aluetoimiston erilaisiin komennustehtäviin

 • VKY-tukihenkilö toimii virtuaalisen koulutusympäristön (VKY) ja simulaattoreiden parissa. Tähän tehtävään haetaan erityistehtävähaun kautta

Miehistötehtävät (347vrk):

 • Sotilaskuljettaja C (raskas ajoneuvot C1E, C) toimii kuljetustehtävissä ja kuljettajakoulutuksen jälkeen toimii joko suojaus- tai sotilaspoliisijoukkueen kuljettajana ja osallistuu kyseisen joukkueen koulutuksiin.

Johtajatehtävät (347vrk):
Johtajatehtävissä toimitaan miehistön lähimpänä esimiehenä ja oman toimialan erityisosaajana.

 • Suojausryhmän ja -joukkueen johtaja
 • Sotilaspoliisiryhmän ja -joukkueen johtaja
 • Moottorialiupseeri (BECE)
 • Lääkintäaliupseeri
 • Huoltopalvelualiupseeri
 • Viestialiupseeri

Johtajakoulutuksen saaneista tullaan valitsemaan yksi toimistoaliupseeri ja Varusmiesten liikuntakerhon (VLK) ohjaajia.

Ilmavoimien erikoistehtäviin (esim. lentotekninen apumekaanikko tai BECE-kuljettaja) haetaan ennen palveluksen aloittamista Ilmavoimien erikoiskurssihaun kautta. Erikoiskurssihaun kautta Satakunnan lennostoon saapuvat varusmiehet jatkokoulutetaan oman alansa tehtäviin Tikkakoskella tapahtuneen perus- ja erikoiskoulutuksen jälkeen.

Muihin erityistehtäviin voi hakea alokasjaksolla kolmen ensimmäisen palvelusviikon aikana. Tutustu ja hae osoitteessa https://intti.fi/erityistehtavat
 

 

 
´