Varusmieheksi Satakunnan lennostoon

Satakunnan lennoston varusmieskoulutuksesta vastaa Suojauskomppania, jonka varusmiesvahvuus vaihtelee 180-240 henkilön välillä.

Saapumiserän tavoitevahvuus on 165 (sis. 5 naista). Suojauskomppanian pääkoulutushaara on jalkaväki (suojaus- ja sotilaspoliisijoukkueet), jota koulutetaan suojaamaan ilmavoimien poikkeusolojen taistelutukikohtia. Jalkaväkikoulutus on kovaa, mutta kivaa.

Osa lennostoon palvelukseen astuvista varusmiehistä koulutetaan tukikohdan huollon eri tehtäviin. Satakunnan lennoston harjoitusalueet ampumaratoineen ovat varuskunnan lähettyvillä. Osa taistelukoulutuksesta sekä taisteluammunnat suoritetaan Niinisalossa.

Peruskoulutuskausi kestää 8 viikkoa ja sen aikana koulutetaan taistelijan perustaidot. Peruskoulutuksen jälkeen määrätään varusmiehen koulutushaara sekä palvelusaika, joihin vaikuttavat joukkotuotantotehtävän mukaiset koulutushaarakiintiöt sekä varusmiehen henkilökohtainen soveltuvuus eri tehtäviin. Johtajakoulutukseen valitaan saapumiserän kyvykkäimmät ja motivoituneimmat varusmiehet.

Satakunnan lennostoon palvelukseen astuvista varusmiehistä yli puolet määrätään koulutushaaroihin, joiden palvelusaika on 347 tai 255 vrk. Johtajakoulutus (AUK, RUK) sekä osa huollon koulutushaarojen erikoiskoulutuksesta toteutetaan muissa varuskunnissa. Kurssien jälkeen varusmiehet palaavat takaisin Suojauskomppaniaan. Erikoiskoulutuskauden jälkeen käynnistyy joukkokoulutuskausi, jonka aikana suojauskomppania harjoittelee sodan ajan kokoonpanossa.

Ilmavoimien erikoisjoukkohaun kautta on mahdollisuus päästä Satakunnan lennostoon lentotekniseksi aliupseeriksi tai E-kuljettajaksi. Erikoisjoukkohaun kautta rekrytoidut varusmiehet astuvat palvelukseen Ilmasotakouluun Tikkakoskelle. Peruskoulutuskausi sekä erikoiskoulutus toteutetaan Ilmasotakoulussa, jonka jälkeen osa koulutuksen suorittaneista siirretään Satakunnan lennostoon palvelusaikansa jälkimmäiseksi puoliskoksi.

Pirkanmaan alueen ainoana varusmieskoulutusta antavana joukko-osastona Satakunnan lennoston on erittäin haluttu palveluspaikka. Satakunnan Lennostossa palvelleiden varusmiesten palautekyselyjen perusteella lennostossa annettava varusmieskoulutus on erittäin laadukasta ja motivoivaa.

Varusmiesten koulutushaarat ja palvelusajat

Suojausjoukkueet (johtajat 347 vrk, miehistö 165 vrk, koulutus Ilmavoimien poikkeusolojen taistelutukikohdan suojaamiseksi):

Koulutushaaran tehtäviä ovat partion johtaja, suojausmies, taistelulähetti, taistelupelastaja, tarkka-ampuja ja konekivääriampuja. Pääosa suorittaa B-ajolupakurssin. Suojausryhmän johtajiksi koulutettavat suorittavat aliupseerikurssin Ilmasotakoulussa Tikkakoskella. Joukkueen johtajiksi koulutettavat suorittavat reserviupseerikurssin.

Sotilaspoliisijoukkue (johtajat 347 vrk, miehistö 255 vrk, koulutus Ilmavoimien poikkeusolojen taistelutukikohdan suojaamiseksi suojausjoukkueita monipuolisempiin taistelutehtäviin):

Varusmiessotilaspoliisit osallistuvat lennoston päivittäiseen vartiopalvelukseen vuoroluettelon mukaisesti.

Koulutushaaran tehtäviä ovat partion johtaja, sotilaspoliisimies, taistelulähetti, taistelupelastaja, tarkka-ampuja ja konekivääriampuja, joista suurin osa B-ajolupakurssin. Sotilaspoliisiryhmän johtajiksi koulutettavat suorittavat aliupseerikurssin Ilmasotakoulussa Tikkakoskella. Joukkueen johtajiksi koulutettavat suorittavat reserviupseerikurssin.

Kaikki sotilaspoliisit suorittavat voimankäytön peruskurssin. Sotilaspoliisikoulutuksesta on siviilissä hyötyä esimerkiksi hakeuduttaessa poliisikouluun tai muihin turvallisuusalan ammatteihin.

Kuljetusjaos (B-kuljettajat 255 vrk, C- ja E-kortin suorittajat 347 vrk):

  • B-kuljettajiksi koulutettavat toimivat varuskunnallisissa ajotehtävissä
  • C-kuljettajat koulutetaan osaksi poikkeusolojen suojauskomppaniaa (Kuorma-auton kuljettajan C-ajokorttikoulutus, nopeutettu perustason ammattipätevyyskoulutus 140 h, vaarallisten aineiden maantiekuljetusten kansainvälinen ADR- ajolupa, moottorityökone- ja trukkikoulutus, ohjattua kuljetusalan työssä oppimista)
  • E-kuljettajat toimivat raskaiden ajoneuvoyhdistelmien tai lentokaluston tankkausajoneuvojen kuljettajina(Yhdistelmäajoneuvon kuljettajan BECE-ajokorttikoulutus, perustason ammattipätevyyskoulutus 280h, vaarallisten aineiden maantiekuljetusten kansainvälinen ADR- ajolupa, moottorityökone- ja trukkikoulutus, ohjattua kuljetusalan työssäoppimista.

E-kuljettajaksi voi hakeutua Ilmavoimien erikoisjoukkohaun kautta.

Lentotekninen aliupseeri (347 vrk, lentotekniset aliupseerit toimivat apumekaanikkoina lentoteknisessä laivueessa):

Lentotekninen aliupseerikurssi toteutetaan Ilmasotakoulussa Tikkakoskella. Pääkoulutuskalusto kurssilla on F/A-18 Hornet. Kurssin jälkeen osa kurssin suorittaneista siirretään Satakunnan lennostoon, jossa annetaan koulutus kuljetus- ja yhteyskoneiden apumekaanikoksi.

Lentotekniseksi aliupseeriksi voi hakeutua Ilmavoimien erikoisjoukkohaun kautta.

Lääkintä  (Johtajat 347 vrk, miehistö 255 vrk, koulutus lääkintämieheksi tai lääkintäaliupseeriksi osaksi poikkeusolojen suojauskomppanian komento- ja huoltojoukkuetta. Lääkintämiehet ja -aliupseerit työskentelevät päivittäin varuskunnan terveysasemalla sekä sotaharjoitusten ja lentotoiminnan edellyttämissä lääkinnällisissä tehtävissä)

Yleishuolto (Huoltopalvelualiupseeri 347 vrk, huoltomies 165 vrk, kirjuri 165 vrk, koulutus huoltopalvelutehtäviin osaksi poikkeusolojen suojauskomppanian komento- ja huoltojoukkuetta)

Liitetiedostossa 1 olevasta Alokasesitteestä saat lisätietoa muun muassa. Pirkkalan tukikohdan ja lähialueen palveluista, sotilaskodista, Varusmiestoimikunnasta ja sosiaalikuraattorin palveluista sekä muista varusmiehille tärkeistä asioista.

Liitetiedostossa 2 kunto-ohje sotilaskoulutuksesta selviytymiseen

Liitetiedostossa 3 ennakkokysely varusmiespalvelusta varten

Hoida siviiliasiasi kuntoon ennen varusmiesmiespalvelusta! Muista myös aloittaa määrätietoinen fyysisen kunnon harjoittelu ennen palvelukseen astumistasi!