Hyppää sisältöön

Sotilasilmailun viranomaisyksikön laatupolitiikka

Viranomaistehtävässämme ymmärrämme työmme korkean laadun merkityksen päätehtävämme, sotilasilmailun turvallisuuden edistämisen toteutuksessa. 

Tehtäviemme toteutuksessa noudatamme prosessiohjaukseen perustuvaa toimintamallia, jolla lakien ja määräysten sekä asiakkaiden ja sidosryhmien asettamat vaatimukset ja odotukset saavutetaan. 

Yksikkömme laatupolitiikalla varmistamme keskeisten periaatteiden ja arvojemme, joita ovat puolueettomuus, vastuullisuus, ammattitaito sekä turvallisuus, toteutumisen kaikessa toiminnassamme.

Keskeisiä periaatteita laatupolitiikan toteuttamisessa ovat

  • johdon sitoutuminen laadun kehittämiseen 
  • koko yksikön sisäinen kehityshakuinen toiminta
  • sektorirajat ylittävä yhteistyö
  • joustavien, yhtenäisten käytäntöjen rakentaminen ja standardointi
  • lentoturvallisuuden painottaminen kaikessa toiminnassa.

Toimintajärjestelmällämme varmistamme tehtävien suorittamisen ja tavoitteiden saavuttamisen sekä toiminnan parantamisen kaikilla tasoilla. Laatupolitiikan riittävyys ja sopivuus arvioidaan vuosittain yksikön johdon katselmuksessa.

Jokainen meistä vastaa itsensä kehittämisestä ja työnsä laadusta. Elinikäinen oppiminen ja hyvin tehty työ ovat tavoitteita toimintamme kaikilla tasoilla.

 

´