Osiot
Valikko
Ilmavoimat

Hawk-suihkuharjoituskoneen lentoonlähtövalmisteluja

Sotilasilmailun viranomaisyksikön julkaisut

Sotilasilmailun viranomaisyksikkö julkaisee sotilasilmailuun liittyviä määräyksiä, ohjeita ja tiedotteita.

Sotilasilmailuviranomainen antaa kansallista ja kansainvälistä sotilasilmailua Suomessa koskevia määräyksiä sotilasilmailun lentoturvallisuuden varmistamiseksi.
 

Ajankohtaista:

25.5.2020

Sotilasilmailun viranomaisyksikkö on julkaissut kolme uutta sotilasilmailumääräystä. Määräykset tulevat voimaan 1.6.2020 lukien.
 

SIM-To-Lt-029, Vaatimukset sotilasilma-alusten huoltohenkilöstön koulutusorganisaatiolle (FIN EMAR 147)

Tässä sotilasilmailumääräyksessä asetetaan vaatimukset sotilasilma-alusten huoltohenkilöstön koulutusorganisaation hyväksymiseksi sekä määritetään hyväksynnän hakijoiden ja haltijoiden oikeudet ja velvollisuudet. 

Siirtymäsäännökset:  Sotilasilma-alusten huoltohenkilöstön koulutusorganisaation on haettava tämän määräyksen mukaista hyväksyntää kuuden kuukauden kuluessa määräyksen voimaantulosta. 
 

SIM-He-Lt-030, Sotilasilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirja (FIN EMAR 66)

Tässä sotilasilmailumääräyksessä asetetaan vaatimukset sotilasilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirjasta ja sen myöntämisestä ja voimassaolon jatkamisesta sekä määritetään lupakirjan hakijan ja haltijan oikeudet ja velvollisuudet. 

Siirtymäsäännökset: Jos ilma-aluksen huoltoon oikeuttava lupakirja tai muu pätevyys on myönnetty ennen tämän määräyksen voimaantuloa tai jos tällaisen lupakirjan tai muun pätevyyden hankkimiseen johtava prosessi on meneillään ennen tämän määräyksen voimaantuloa, lupakirjan tai pätevyyden haltijan tai lupakirjan tai pätevyyden hankkimiseen pyrkivän henkilön on noudatettava Sotilasilmailun viranomaisyksikön määräämää menettelyä lupakirjan tai pätevyyden muuntamiseksi sotilasilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirjaksi.

Puolustusvoimien sotilasilma-alusten huolto-organisaatioiden sekä muiden sotilasilmailun huolto-organisaatioiden palveluksessa oleva huoltohenkilöstö ei hae henkilökohtaisesti lupakirjaa tai lupakirjan tai pätevyyden muuntamista suoraan Sotilasilmailun viranomaisyksiköstä. Ko. huolto-organisaatiot hakevat kootusti oman huoltohenkilöstönsä osalta lupakirjaa tai lupakirjan tai pätevyyden muuntamista Sotilasilmailun viranomaisyksiköltä sen määräämän menettelyn mukaisesti.
 

SIM-To-Lt-031, Vaatimukset sotilasilma-alusten huolto-organisaatiolle (FIN EMAR 145)

Tässä sotilasilmailumääräyksessä asetetaan vaatimukset sotilasilma-alusten huolto-organisaation hyväksymiseksi sekä määritetään hyväksynnän hakijoiden ja haltijoiden oikeudet ja velvollisuudet. 

Siirtymäsäännökset: SIM-To-Lt-001:n mukaisesti myönnetyt hyväksynnät pysyvät voimassa siihen saakka, kunnes sotilasilma-alusten huolto-organisaatio on hyväksytty tämän määräyksen mukaisesti tai huolto-organisaatio on palauttanut toimilupansa tai toimilupa on peruutettu. SIM-To-Lt-001:n mukaisesti hyväksyttyjen sotilasilma-alusten huolto-organisaatioiden (pl. Ranger-huoltotoiminta) on haettava tämän määräyksen mukaista hyväksyntää 1.6.2021 mennessä.
Tämän määräyksen kohdassa 145.A.30 (g) ja (h) on asetettu vaatimukset huoltotodisteen antajista ja tukihenkilöistä. Huolto-organisaatioiden tulee varmistaa, että huoltotodisteen antajilla ja tukihenkilöillä on 31.12.2021 mennessä SIM-He-Lt-030:n mukaisesti myönnetty lupakirja.