Hyppää sisältöön

Hawk-suihkuharjoituskoneen lentoonlähtövalmisteluja

Sotilasilmailun viranomaisyksikön julkaisut

Sotilasilmailun viranomaisyksikkö julkaisee sotilasilmailuun liittyviä määräyksiä, ohjeita ja tiedotteita.

Sotilasilmailuviranomainen antaa kansallista ja kansainvälistä sotilasilmailua Suomessa koskevia määräyksiä sotilasilmailun lentoturvallisuuden varmistamiseksi.
 

Ajankohtaista:

17.6.2021

Sotilasilmailun viranomaisyksikkö on päivittänyt seuraavat kaksi sotilasilmailumääräystä: 

1. SIM-He-Lt-030, Sotilasilma-aluksen huoltohenkilöstön kelpoisuusvaatimukset (FIN EMAR 66)

Tässä sotilasilmailumääräyksessä asetetaan vaatimukset sotilasilma-aluksen huoltohenkilöstöön kohdistettavalle kelpuutus- ja lupamenettelylle.

Määräys noudattelee soveltuvin osin Euroopan puolustusviraston (EDA) Sotilasil-mailuviranomaisten yhteistyöryhmän (MAWA Forum) julkaisemaa ja hyväksymää EMAR 66 -vaatimuksen muutostasoa 1.0. Lukujen, alalukujen ja kappaleiden numerointi vastaa EMAR 66:n muutostasoa 1.0.
Määräystä voidaan käyttää perusteena arvioitaessa vastaavia ulkomaisia sotilasilma-alusten huoltohenkilöiden kelpoisuusvaatimuksia.
Tämä määräys ei koske osien ja laitteiden huoltotodisteita antamaan valtuutettua huolto-henkilöstöä. Osien ja laitteiden huoltotodisteen antajiin sovelletaan kansallisia normeja. Osien ja laitteiden huoltotodisteiden antajilla on oltava huolto-organisaation antama valtuu-tus, joka perustuu tarvittavaan pätevyyteen, koulutukseen ja kokemukseen huolto-organisaation käsikirjassa määritetyn menettelyn tai menettelyjen mukaisesti (SIM-To-Lt-031 145.A.30 kohta i).

Sotilasilmailumääräys tulee voimaan 1.7.2021 ja kumoaa sotilasilmailumääräyksen SIM-He-Lt-030, Sotilasilmailun huoltohenkilöstön lupakirja (FIN EMAR 66), HQ355, 22.5.2020 ja sen englanninkielisen käännöksen SIM-He-Lt-030, Military aircraft maintenance licence (FIN EMAR 66).

2. SIM-To-Lt-031, Vaatimukset sotilasilma-alusten huolto-organisaatiolle (FIN EMAR 145)

Tässä sotilasilmailumääräyksessä määrätään sotilasilma-alusten huolto-organisaatiolle asetettavista vaatimuksista.

Määräys noudattelee soveltuvin osin Euroopan puolustusviraston (EDA) Sotilasil-mailuviranomaisten yhteistyöryhmän (MAWA Forum) julkaisemaa ja hyväksymää EMAR 145 -vaatimuksen muutostasoa 1.2. Lukujen, alalukujen ja kappaleiden numerointi vastaa EMAR 145:n muutostasoa 1.2.
Määräystä voidaan käyttää perusteena arvioitaessa vastaavia ulkomaisia organisaatioita.

Sotilasilmailumääräys tulee voimaan 1.7.2021 ja kumoaa sotilasilmailumääräyksen SIM-To-Lt-031, Vaatimukset sotilasilma-alusten huolto-organisaatiolle (FIN EMAR 145), HQ489, 22.5.2020 ja sen englanninkielisen käännöksen SIM-To-Lt-031, Requirements for maintenance organisations (FIN EMAR 145).