Hyppää sisältöön

Hawk-suihkuharjoituskoneen lentoonlähtövalmisteluja

Sotilasilmailun viranomaisyksikön julkaisut

Sotilasilmailun viranomaisyksikkö julkaisee sotilasilmailuun liittyviä määräyksiä, ohjeita ja tiedotteita.

Sotilasilmailuviranomainen antaa kansallista ja kansainvälistä sotilasilmailua Suomessa koskevia määräyksiä sotilasilmailun lentoturvallisuuden varmistamiseksi.
 

Ajankohtaista:

22.4.2021

Sotilasilmailun viranomaisyksikkö kumoaa päätöksellään CR1246, 22.4.2021,
sotilasilmailumääräyksen SIM-Er-Yl-015 Sotilasilmailun lääketieteelliset kelpoisuudet (HG1658/16.12.2010) 1.5.2021 lukien.


Ilmailulain 864/2014 7 § 7 momentin mukaan:
”7) sotilasilmailun henkilöstölle myönnettävän lääketieteellisen kelpoisuuden edellytyksenä on, että hakija täyttää sotilasilmailun erityisestä vaativuudesta johtuvat lääketieteelliset, psykologiset ja fysiologiset vaatimukset; puolustusvoimat antaa tarkemmat määräykset lääketieteellisestä kelpoisuudesta;”

Ilmavoimien esikunnan huolto-osasto on julkaissut 21.4.2021 määräyksen PVHSMK  -  ILMAVE SOTILASILMAILUN ILMAILULÄÄKETIETEELLISET KELPOISUUDET, HR365, joka tulee voimaan 1.5.2021. Näin ollen Sotilasilmailun viranomaisyksikön julkaisema SIM-Er-Yl-015, "Sotilasilmailun lääketieteelliset kelpoisuudet" kumotaan tarpeettomana. Jatkossa Ilmavoimien esikunta antaa sotilasilmailun lääketieteellisiin kelpoisuuksiin liittyvät tarkemmat määräykset.