Hyppää sisältöön

Hawk-suihkuharjoituskoneen lentoonlähtövalmisteluja

Sotilasilmailun viranomaisyksikön julkaisut

Sotilasilmailun viranomaisyksikkö julkaisee sotilasilmailuun liittyviä määräyksiä, ohjeita ja tiedotteita.

Sotilasilmailuviranomainen antaa kansallista ja kansainvälistä sotilasilmailua Suomessa koskevia määräyksiä sotilasilmailun lentoturvallisuuden varmistamiseksi.
 

Ajankohtaista:

 

21.12.2021

Sotilasilmailun viranomaisyksikkö on julkaissut uuden sotilasilmailumääräyksen: 

SIM-He-Lt-021, Sotilasilma-aluksen huoltohenkilöstön kelpoisuuden muuntaminen.

Tässä sotilasilmailumääräyksessä asetetaan vaatimukset, jotka koskevat sotilasilma-aluksen huoltohenkilöstön kelpoisuuden muuntamista sotilasilmailumääräyksen SIM-He-Lt-030:n mukaiseksi kelpoisuustodistukseksi. Kelpoisuustodistuksella tarkoitetaan sotilasviranomaisen rekisteriin taltioitua merkintää henkilön kelpoisuusluokasta.

Sotilasilmailumääräys tulee voimaan 1.1.2022.

Sotilasilma-aluksen huoltohenkilöstön kelpoisuuden muuntamista kelpoisuustodistukseksi on haettava sotilasviranomaiselta 31.12.2025 mennessä.