Hyppää sisältöön

Sotilasilmailun viranomaisyksikön julkaisut

 

Sotilasilmailun viranomaisyksikkö julkaisee sotilasilmailuun liittyviä määräyksiä, ohjeita ja tiedotteita.

 

        Määräykset ja ohjeet
        Tiedotteet
        Kumotut määräykset ja ohjeet


Ajankohtaista

 

11.12.2023

Sotilasilmailun viranomaisyksikkö on päivittänyt sotilasilmailumääräykset SIM-He-Lv-002, Sotilasilmailun TVJ-alan teknisen henkilöstön kelpoisuusvaatimukset ja SIM-He-Lv-018, Sotilasilmailun TVJM-alan operointihenkilöstön kelpoisuusvaatimukset. 

Samalla päivämäärällä on julkaistu uusi sotilasilmailumääräys SIM-To-Lv-024, Vaatimukset sotilasilmailun TVJ-alan teknisen henkilöstön koulutusorganisaatiolle. 

Sekä päivitetyt että uusi sotilasilmailumääräys tulevat voimaan 1.1.2024.

6.10.2023

Sotilasilmailun viranomaisyksikkö on päivittänyt sotilasilmailumääräyksen
SIM-To-Lv-025, Sotilasilmailun lentomenetelmäsuunnittelu.

Sotilasilmailumääräys tulee voimaan 3.11.2023 ja kumoaa 17.1.2018 annetun sotilasilmailumääräyksen SIM-To-Lv-025, HO52.

23.8.2023

Sotilasilmailun viranomaisyksikkö (SVY) on päätöksellään CT5699, 21.8.2023 kumonnut seuraavan julkaisemansa sotilasilmailumääräyksen 1.9.2023 lukien:

  • SIM-To-Lt-019, Vaatimukset sotilasilma-alusten tyyppivastuuorganisaatiolle, HK1157, 19.12.2014.

SVY on julkaissut aiemmin nyt kumottavan määräyksen vaatimukset korvaavat kaksi sotilasilmailumääräystä:

  • SIM-To-Lt-035, Sotilasilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden sekä suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden hyväksyntä (FIN EMAR 21)
  • SIM-To-Lt-036 Jatkuvan lentokelpoisuuden hallinta (FIN EMAR M).

Kumottu määräys SIM-To-Lt-019 on jäänyt voimaan VN-ilma-alustyypin tyyppivastuuorganisaatiolle.  VN-tyyppivastuuorganisaation toiminnan päätyttyä määräys kumotaan tarpeettomana.

1.3.2023

Sotilasilmailun viranomaisyksikkö on päivittänyt sotilasilmailumääräyksen
SIM-To-Lt-035, Sotilasilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden sekä suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden hyväksyntä (FIN EMAR 21). Hyväksyttyjen organisaatioiden tulee varmistua toimintansa ja käsikirjansa vaatimus-tenmukaisuudesta 31.12.2023 mennessä.

Sotilasilmailumääräys tulee voimaan 1.4.2023 ja kumoaa 25.3.2019 annetun sotilasilmailumääräyksen SIM-To-Lt-035, HP277.

 
´