Hawk-suihkuharjoituskoneen lentoonlähtövalmisteluja

Sotilasilmailun viranomaisyksikön julkaisut

Sotilasilmailun viranomaisyksikkö julkaisee sotilasilmailuun liittyviä määräyksiä, ohjeita ja tiedotteita.

Sotilasilmailuviranomainen antaa kansallista ja kansainvälistä sotilasilmailua Suomessa koskevia määräyksiä sotilasilmailun lentoturvallisuuden varmistamiseksi.
 

Ajankohtaista:

12.7.2019

Sotilasilmailun viranomaisyksikkö on julkaissut seuraavan sotilasilmailumääräyksen:

Sotilaslentopaikoille asetetut vaatimukset SIM-To-Tu-022

Tässä sotilasilmailumääräyksessä asetetaan vaatimukset sotilaslentopaikkojen suunnittelulle, rakentamiselle, tarkastamiselle, hyväksymiselle, käyttöönotolle sekä ylläpidolle. Määräys kumoaa aiemmin annetut tukikohtatoimintaa ohjaavat (MIL-AGA-kokoelman) sotilasilmailumääräykset.

Sotilasilmailumääräys tulee voimaan 1.8.2019.