Hyppää sisältöön

Satakunnan lennoston organisaatio ja tehtävät

Satakunnan lennostoon kuuluu kolme joukkoyksikköä: tukilentolaivue, ilmataistelukeskus ja lentotekniikkalaivue. Organisaatioon kuuluvat lisäksi suojausyksikkö,viestitekniikkakeskus, huoltokeskus sekä esikunta.

Tukilentolaivue operoi kuljetus- ja yhteyskonekalustolla ja lentää valtionhallinnon ja Puolustusvoimien tilaamia operatiivisia-, palvelu-, tuki- ja koululentoja. Laivue osallistuu kriisinhallintaoperaatioiden tukemiseen suorittamalla tukilentoja kansainvälisille operaatioalueille.

Ilmataistelukeskus on Ilmavoimien taistelun osaaja ja joukkoyksikkö, joka keskittyy pääsääntöisesti ilmataisteluiden ja osin tukikohtataisteluiden tutkimiseen ja toimintaympäristön vaatimien suorituskykyjen kehittämiseen. Ilmataistelukeskus vastaa Ilmavoimissa koelentämisestä ja lentokaluston operatiivisesta testauksesta. Ilmataistelukeskuksen tehtävänä on hankkia ilmavoimien ja maavoimien ilmailun johtoportaiden tarvitsema tieto taistelutavasta, taktiikasta, lentokalustosta, asejärjestelmistä ja materiaalista.

Lentotekniikkalaivue tuottaa lentotekniset kunnossapitopalvelut, kuten lentokaluston määräaikaishuollot ja vikakorjaukset sekä päivittäiset tarkastukset koko lennoston lentokalustolle. Ilmavoimallisena erikoisuutena lentotekniikkalaivueella on oikeus käsitellä myös Ilmavoimien tyyppihyväksymätöntä lentokalustoa. Lisäksi lentotekniikkalaivue tuottaa itse tai organisoi lennoston toiminta-alueella tukeutuvalle Ilmavoimien lentokalustolle lentotoiminnassa tarvittavat tukeutumispalvelut.

Suojausyksikkö kouluttaa asevelvollisia ilmavoimien taistelutavan mukaisiin tehtäviin ilmavoimien poikkeusolojen joukkoihin. Suojausyksikköön on organisoitu myös tukikohdan ja koko varuskunnan vaatima vartiointi ja lentotoiminnan edellyttämä pelastustoiminta.

Viestitekniikkakeskus turvaa ilmavoimien taistelua Etelä-Suomen alueella vastaten lennoston tiedustelu- valvonta- ja johtamisjärjestelmien käytettävyydestä normaali- ja poikkeusoloissa. Viestitekniikkakeskus huoltaa, korjaa ja rakentaa monipuolisesti erilaisia viestijärjestelmiä ja -laitteita.

Huoltokeskus suunnittelee, valmistelee ja toteuttaa yleishuollon palveluja Pirkkalan tukikohdassa ja lennoston toiminta-alueella olevissa lentotukikohdissa. Huoltokeskus toteuttaa Satakunnan lennoston maakuljetukset ja varastopalvelut. Varastopalvelujen asiakkaina on koko Tampereen varuskunnan henkilöstö normaali- ja poikkeusoloissa.

Esikunta jakautuu hallinto-osastoon ja operatiiviseen osastoon. Hallinto-osasto tuottaa lennoston tarvitsemat monipuoliset henkilöstö- ja koulutusalan tukipalvelut sekä vastaa sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta. Operatiivinen osasto vastaa lennoston toiminta-alueen poikkeusolojen varautumisesta, sen edellyttämästä suunnittelusta ja joustavan valmiuden säätelyn edellyttämistä toimenpiteistä sekä lennoston toiminnan suunnittelusta ja taloushallinnosta.