Hyppää sisältöön

Sotilasilmailumääräyksiin ja sotilasilmailun viranomaisohjeisiin liittyvät lomakkeet

 

Sotilasilmailumääräykset
 

SIM-He-Lv-002, Sotilasilmailun TVJ-alan teknisen henkilöstön kelpoisuusvaatimukset

 • SVY602 Vastuuhenkilön hyväksyminen

SIM-He-Lv-018, Sotilasilmailun TVJM-alan operointihenkilöstön kelpoisuusvaatimukset

 • SVY602 ​Vastuuhenkilön hyväksyminen

SIM-To-Tu-022, Sotilaslentopaikoille asetetut vaatimukset

 • SVY603 Sotilaslentopaikan hyväksyntähakemus

SIM-To-Lv-024, Vaatimukset sotilasilmailun TVJ-alan teknisen henkilöstön koulutusorganisaatiolle

 • SVY602 ​Vastuuhenkilön hyväksyminen
 • SVY604 Hakemus SIM-To-Lv-024 -hyväksyntä (1. hyväksyntä)

SIM-To-Lt-029,  Vaatimukset sotilasilma-alusten huoltohenkilöstön koulutusorganisaatiolle (FIN EMAR 147)

 • SVY904 Hyväksyntä nimetylle vastuuhenkilöstölle
 • SVY904_eng Acceptance of nominated management personnel
 • SVY912 Hakemus SIM-To-Lt-029 hyväksyntää varten
 • SVY912_eng Application for SIM-To-Lt-029 approval

SIM-To-Lt-031, Vaatimukset sotilasilma-alusten huolto-organisaatiolle (FIN EMAR 145)

 • SVY901 Huolto- ja valmistustodistus
 • SVY901_eng Authorised release certificate
 • SVY902 Hakemus SIM-To-Lt-031 hyväksyntää varten
 • SVY902_eng Application for SIM-To-Lt-031 approval
 • SVY904 Hyväksyntä nimetylle vastuuhenkilöstölle
 • SVY904_eng Acceptance of nominated management personnel

SIM-To-Lt-034, Vaatimukset sotilasilma-aluksen lentokelpoisuuden tarkastusorganisaatiolle

 • SVY904 Hyväksyntä nimetylle vastuuhenkilöstölle
 • SVY904_eng Acceptance of nominated management personnel

SIM-To-Lt-035, Sotilasilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden sekä suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden hyväksyntä (FIN EMAR 21)

 • SVY901 Huolto- ja valmistustodistus
 • SVY901_eng Authorised release certificate
 • SVY904 Hyväksyntä nimetylle vastuuhenkilöstölle
 • SVY904_eng Acceptance of nominated management personnel
 • SVY950 Hakemus SIM-To-Lt-035  mukaista tuotanto-organisaation hyväksyntää varten
 • SVY950_eng Application for SIM-To-Lt-035 production organisation approval
 • SVY951 Hakemus SIM-To-Lt-035 mukaisen tuotanto-organisaation hyväksynnän muuttamiseksi    
 • SVY951_eng Application for significant changes or variation of scope and terms of SIM-To-Lt-035 POA
 • SVY952 Sotilasilma-aluksen vaatimustenmukaisuusilmoitus
 • SVY952_eng Military aircraft statement of conformity
 • SVY953 Sotilasilma-aluksen huoltotodiste
 • SVY953_eng Military certificate of release to service
 • SVY960 Hakemus SIM-To-Lt-035 alaluvussa F tarkoitetun tuotannon hyväksyntää varten   
 • SVY960_eng Application for agreement of production under SIM-To-Lt-035 subpart F

SIM-To-Lt-036, Jatkuvan lentokelpoisuuden hallinta   

 • SVY902 Hakemus SIM-To-Lt-036 alaluvun G mukaista hyväksyntää varten
 • SVY902_eng Application for SIM-To-Lt-036 subpart G approval
 • SVY904 Hyväksyntä nimetylle vastuuhenkilöstölle
 • SVY904_eng Acceptance of nominated management personnel 


Sotilasilmailun viranomaisohjeet


SIO-Er-Yl-006, Toiminta sotilasilmailun lentoturvallisuustutkinnassa


 

 


  Sotilasilmailun
  viranomaisyksikkö


  PL 30
  41161  TIKKAKOSKI

  Puhelin  0299 800 (vaihde)

  Sähköposti  [email protected]

´