Hyppää sisältöön

Karjalan lennosto

Tervetuloa Karjalan lennoston varusmiestoimikunnan sivuille!

Varusmiestoimikunnat ovat osa puolustusvoimien organisaatiota ja joukko-osastojen lakisääteistä toimintaa. Varusmiestoimikuntien tehtävänä on edistää varusmiesten viihtyvyyttä, palvelusturvallisuutta ja -motivaatiota. Varusmiestoimikunnat toimivat asiantuntijatahona sekä edunvalvonnallisena toimijana esittely- ja valmisteluvaltaa käyttämällä. 

Varusmiestoimikunnat luovat jokaiselle varusmiehelle tosiasiallisen osallisuuden edellytyksen eli aidon mahdollisuuden vaikuttaa itseään ja palvelusolosuhteitaan koskeviin asioihin. Karjalan lennostossa varusmies voi vaikuttaa jättämällä aloitteita, ottamalla yhteyttä varusmiestoimikunnan edustajaan ja osallistumalla itse toimikunnan työhön.

Varusmiestoimikunnalla on osoitettavissaan myös talousvaroja sille asetettujen tehtävien täyttämiseksi. Yhteistyössä taustayhteisönsä kanssa varusmiestoimikunnalla on mahdollisuus järjestää koulutuksia, tapahtumia ja suorittaa hankintoja.

Karjalan lennoston varusmiestoimikunnan toimintasuunnitelmaan on kirjattu toimintaa ohjaaviksi arvoiksi asiakaslähtöisyys, aloitteellisuus ja luottamus. Tämän arvopohjan täyttämiseksi Karjalan lennoston varusmiestoimikunta pyrkii toimeliaisuuteen, varusmiesyhteisön aktiiviseen ja tosiasialliseen kuulemiseen sekä pitkäjänteiseen ja avoimeen työhön varusmiesten yhteisen edun tavoittelemiseksi. Tavoitteena on järjestää ohjelmaa, joka edistää terveyttä ja hyödyttää siviilielämää.  

´