Hyppää sisältöön

Ilmavoimien kaksipaikkainen F/A-18D Hornet -monitoimihävittäjä

Monimuotoista lentotoimintaa

Ilmavoimien lentotoiminta käsittää muun muassa operatiivisia sekä koulutus- ja harjoituslentoja.

Ilmavoimien lentotoiminnan näkyvin osa ovat Hornet-monitoimihävittäjien lennot. Alueellisen koskemattomuuden turvaamiseksi tapahtuvien tunnistuslentojen lisäksi Horneteilla suoritetaan lähes päivittäin harjoitus- ja koulutuslentoja, joilla valmennetaan operatiiviseen lentotoimintaan osallistuvia valmiusohjaajia tehtäviinsä.

llmavoimat harjoittelee kaikella lentokalustollaan säännöllisesti sodan ja rauhanajan tehtäviin liittyvää toimintaa lentotoimintaharjoituksissa. Myös kriisiaikana käyttöön otettavien maantietukikohtien käyttöä harjoitellaan säännöllisesti.

Ilmavoimien operatiivisen lentotoiminnan edellytyksenä on toimiva lentokoulutusjärjestelmä, joka tuottaa tarvittavan ammattitaitoisen lentävän henkilöstön puolustushaaran tarpeisiin.

Ohjaajien peruslentokoulutus annetaan Grob G 115E -alkeiskoulukoneilla.

Suuritehoisella suihkukoneella lentämisen ja taistelutaktisen lentämisen perusteet ilmavoimien ohjaajat oppivat Hawk-suihkuharjoituskonekalustolla. Hawkilla on koulutusroolinsa lisäksi myös kyky tiettyihin rauhan- ja kriisiajan operatiivisiin tehtäviin.

Ilmavoimien Hawk Mk 51- ja Mk 66 -suihkuharjoituskoneita

Hawk-suihkuharjoituskoneet ovat jatko- ja taktisen koulutuksen perustyökaluja ilmavoimissa. Kuva: Ilmavoimat

Kuljetus- ja yhteyskoneet tukevat hävittäjätoimintaa

Jotta rauhan- ja kriisiajan lentotoiminta monitoimihävittäjäkalustolla olisi Suomen kaltaisessa laajassa maassa mahdollista, tarvitaan taistelukoneiden tueksi myös nopeita ja joustavia materiaali- ja henkilökuljetuksia.

Ilmavoimien kuljetus- ja yhteyskoneita käytetään puolustushaaran omien tarpeiden lisäksi myös muun muassa puolustusvoimien henkilö- ja materiaalikuljetuksiin koti- ja ulkomailla sekä maavoimien laskuvarjojääkärien hyppykoulutukseen. Ilmavoimien kuljetuskoneilla on osallistuttu myös Suomen kansainvälisten kriisinhallintaoperaatioiden tukemiseen.

Lisäksi niillä suoritetaan muun muassa ilmatorjuntajoukkojen koulutukseen kuuluvia maali- ja maalinhinauslentoja. Ilmavoimilla on myös Suomen oloissa ainutlaatuinen kyky suuria maa-alueita kerralla kattavien laajojen kartoitusvalokuvauksien suorittamiseen sekä ilmanäytteiden ottamiseen.

Kaikella Ilmavoimien lentokalustolla suoritetaan myös koelentoja rutiininomaisesti lentokaluston korjaus- ja huoltotoimintaan liittyen. Osa lennoista liittyy myös lentokaluston suorituskyvyn kehittämiseen ja tutkimukseen.

Ilmavoimien CASA C-295M lentoonlähdössä päällystämättömältä kiitotieltä

Ilmavoimien CASA C-295M -kuljetuskoneet suorittavat materiaali- ja henkilökuljetuksia sekä laskuvarjopudotuksia puolustusvoimien tarpeisiin. Kuva: Ilmavoimat

Lisätietoja Ilmavoimien lentokalustosta Puolustusvoimien kalustokuvastossa

Ilmatilan käyttö

Ilmavoimien lentotoimintaa on eri puolilla Suomea ympäri vuoden.

Koulutus- ja harjoituslentotoiminta suuntautuu pääasiassa tukikohtien lähiharjoitusalueille. Aktiiviset ilmatilavaraukset näkyvät Aviamaps-kartalla. 

 
´