Hyppää sisältöön

Ilmavoimien esikunnan Hawk-muistomerkki

Ilmavoimien johtoesikunta

Tikkakoskella sijaitseva Ilmavoimien esikunta toimii ilmavoimien komentajan johtoesikuntana. Esikunta vastaa Suomen ilmapuolustuksen johtamisesta normaalioloissa ja kriisiaikana.

Ilmavoimien esikunta valmistelee komentajan käskemät koko ilmavoimia koskevat merkittävät asiat sekä jakaa tehtävien edellyttämät resurssit. Esikunnassa koordinoidaan ilmavoimien yhteistoiminta maavoimien, merivoimien, rajavartiolaitoksen ja eri viranomaisten kanssa sekä ilmavoimien kansainvälistä yhteistyötä sotilaallisen maanpuolustuksen päämäärien saavuttamiseksi.

Lisäksi esikunta vastaa alueellisen koskemattomuuden valvonnan ja turvaamisen tehtävien (AKV/AKT) johtamisesta ja johtaa ilmapuolustuksen tilannekuvan muodostamista.

Ilmavoimien esikunnan organisaatio

Ilmavoimien esikuntaa johtaa esikuntapäällikkö prikaatikenraali Timo Herranen sijaisenaan Ilmavoimien operaatiopäällikkö.

Esikunnan kokoonpanoon kuuluvat kanslia, henkilöstö-, operatiivinen, suunnittelu, huolto- ja johtamisjärjestelmäosastot, lentoturvallisuusyksikkö, viestintäkeskus, oikeudellinen sektori ja ilmaoperaatiokeskus.

Ilmaoperaatiokeskus vastaa ilmapuolustuksen operatiivisesta johtamisesta

Ilmaoperaatiokeskus on esikuntapäällikön alainen osastotasoinen yksikkö, joka kuuluu hallinnollisesti ilmavoimien esikuntaan.

Ilmaoperaatiokeskus toimii Suomen ilmapuolustuksen ylimpänä johtokeskuksena ja vastaa muun muassa alueellisen koskemattomuuden valvonnasta ja turvaamisesta (AKV/AKT) ilmatilan osalta.

Ilmavoimat 106 vuotta

Ilmavoimat
Tiedote 6.3.2024 8.41

Upseereita uusiin tehtäviin Ilmavoimissa

Ilmavoimat
Tiedote 14.2.2024 13.48

Ilmaoperaatioiden johtaminen ACE 23 -harjoituksessa

Ilmavoimat
Uutinen 12.6.2023 13.41

Ilmavoimien 105. vuosipäivä

Ilmavoimat
Tiedote 3.3.2023 8.22
 
´