Hyppää sisältöön

Tervetuloa varusmieheksi Ilmasotakouluun

Ilmasotakoulun Koulutuspataljoonan päätehtävä on varusmiesten kouluttaminen miehistöön, aliupseeristoon ja upseeristoon.

Koulutuspataljoonan antama varusmieskoulutuksen tavoitteena on kouluttaa sotakelpoinen joukko, joka kykenee vaativissa olosuhteissa suorittamaan sille annetun tehtävän. Painopiste on tukikohtaympäristössä, mutta koulutusta annetaan myös johtokeskusympäristöön.

Koulutuspataljoona muodostuu esikunnasta sekä neljästä perusyksiköstä, jotka ovat Viestitekniikkakomppania, Lentotekniikkakomppania, Ilmavoimien aliupseerikoulu ja Ilmavoimien reserviupseerikoulu.

Koulutuspataljoonan päätavoite on antaa varusmiehille laadukasta koulutusta henkisesti ja fyysisesti turvallisessa oppimisympäristössä.

Ilmasotakouluun voi päästä varusmiespalvelukseen joko kutsunnoista tai hakemalla erikoisjoukkohaussa. Näitä ovat lentoreserviupseerikurssi, aliupseerikurssin lentotekninen linja, aliupseerikurssin johtokeskuslinja ja sotilaskuljettajakurssi. Ilmavoimien erikoiskursseille pääsy edellyttää aina hakeutumista erikoisjoukkohaun kautta.

Lue lisää intti.fi-sivustolta: Ilmavoimien erikoiskurssit

 

 

´