Hyppää sisältöön

Ilmavoimien Hornet-monitoimihävittäjä päivystyksessä lentotukikohdassa

Alueellisen koskemattomuuden valvonta ja turvaaminen (AKV / AKT)

Suomen alueellisen koskemattomuuden valvonta ja turvaaminen ovat ilmavoimien lakisääteisiä tehtäviä.

Ilmavoimat on aluevalvontaviranomainen, jonka suorittamat alueellisen koskemattomuuden valvonnan ja turvaamisen tehtävät määritellään laissa puolustusvoimista (11.5.2007/551), aluevalvontalaissa (18.8.2000/755) ja valtioneuvoston asetuksessa aluevalvonnasta (16.11.2000/971). AKV / AKT -toiminnan johtamisesta vastaa Ilmavoimien esikunnan alainen Ilmaoperaatiokeskus (IOK).

Alueellisen koskemattomuuden valvonta ulottuu satoja kilometrejä Suomen valtakunnan rajojen ulkopuolelle. Valvontaa suoritetaan eri puolille maata sijoitetuilla liikkuvilla ja kiinteillä ilmavalvontatutkilla ja muilla sensoreilla. Valvonnan tuottamat havainnot kootaan ja analysoidaan Ilmaoperaatiokeskuksen johdolla.

Tunnistuskone lähetään ilmaan tarvittaessa

Ilmavalvontahavainnoista koottu ilmatilannekuva muodostaa perustan alueellisen koskemattomuuden turvaamiselle, joka toteutetaan pääasiassa Hornet-monitoimihävittäjillä.

Operatiivisessa päivystyksessä olevien aseistettujen hävittäjien päivystyspaikkaa, päivystysaikaa ja lentoonlähtövalmiutta säädetään IOK:n johdolla tarpeen ja tilanteen mukaan. Päivystyskoneita voidaan sijoittaa ilmavoimien päätukikohtien lisäksi myös pääasiassa siviili-ilmailun käytössä oleville lentopaikoille ja tilapäistukikohtiin.

Jos Suomen ilmatilassa lentävää tai sitä lähestyvää maalia ei tunnisteta siviili-ilmailun lennonvarmistuselimiltä saatujen lentosuunnitelmatietojen ja muun informaation perusteella, voi Ilmaoperaatiokeskus lähettää tunnistuskoneen tarkastamaan ilmaliikennettä.

Tunnistuskone selvittää havaitun maalin kansallisuuden ja yksilötiedot ja tarvittaessa estää sitä loukkaamasta Suomen ilmatilaa.

Kansainvälisessä ilmatilassa toimenpiteinä ovat tunnistus ja huomautuksen antaminen. Suomen ilmatilassa liikkuva tunnistamaton ilma-alus voidaan käännyttää, määrätä laskeutumaan tai sille voidaan antaa varoitus suullisesti radion välityksellä tai varoitustulta ampuen. Voimakeinojen käyttö on mahdollista puolustusministeriön luvalla tai itsepuolustustarkoituksessa.

Tunnistettava ilma-alus voidaan dokumentoida muun muassa valokuvaamalla se tunnistuskoneen varustukseen kuuluvalla kameralla. Lisäksi lennosta ilmavalvontatutkilla ja muilla sensoreilla kerätty tieto tallennetaan ja arkistoidaan.

Mikäli kyseessä on epäilty vieraan valtion ilma-aluksen suorittama ilmatilanloukkaus, siirtyy loukkausepäily rajavartiolaitoksen tutkittavaksi. Ilmavoimat luovuttaa lennon kulusta kerätyn valvonta-aineiston rajavartiolaitokselle tutkintaa varten.

LUE LISÄÄ: Näin suoritetaan tunnistusvalokuvaus

 
´