Hyppää sisältöön

Varusmies seisoo taisteluvarustuksessa, Hornet-monitoimihävittäjä taustalla.

Varusmiehenä Karjalan lennostossa

Karjalan lennoston varusmieskoulutuksesta vastaa Suojauskomppania, joka kouluttaa asevelvollisia ilmavoimien taistelutavan mukaisiin tehtäviin Ilmavoimien poikkeusolojen joukkoihin. Varusmiesten määrä Suojauskomppaniassa vaihtelee 220 ja 240 varusmiehen välillä.

Suojauskomppanian pääkoulutushaara on jalkaväki(suojaus- ja sotilaspoliisiryhmä). Joukkueet on koulutettu suojaamaan ilmavoimien taistelutukikohtia.

Osa Suojauskomppanian varusmiehistä koulutetaan erilaisiin tuki- ja huolto tehtäviin kuten apumekaanikot, kuljettajat ja lääkintämiehet. Varuskunnan läheisyydessä sijaitsevat Karjalan lennoston harjoitusalueet ampumaradat mukaan lukien. Osa taisteluharjoituksista ja taisteluammunnat toteutetaan Sotinpuron ampuma-alueella.

Alokasjakso kestää 6 viikkoa, jonka aikana koulutetaan sotilaan perustaidot. Varusmiehet valitaan alokasjakson jälkeen eri tehtäviin, joiden mukaan palvelusaika määräyty. Tehtävät perustuvat joukkotuotantosuunnitelmaan. Myös varusmiehen henkilökohtainen toive ja soveltuvuus erilaisiin tehtäviin otetaan huomioon. Johtajakoulutukseen valitaan saapumiserän parhaiten pärjänneet varusmiehet.

Yli puolet Karjalan lennoston saapumiserän varusmiehistä määrätään johtaja- ja miehistötehtäviin, joiden palvelusaika on 347 päivää tai 255 päivää. Johtajakoulutus (aliupseerikurssi, reserviupseerikurssi) sekä osa huollon koulutuksesta järjestetään muissa joukko-osastoissa. Kurssien jälkeen varusmiehet palaavat suojauskomppaniaan. Erikoiskoulutusjakson jälkeen alkaa joukkokoulutusjakso, jolloin harjoitellaan joukkotuotannon mukaisessa poikkeusolojen tehtävässä.
 

Palvelukseen saapuva alokas

Karjalan lennoston Alokasoppaasta saat tietoa palvelukseen liittyvistä tärkeimmistä asioista. Alokasopas 2/24

Kuusi viikkoa kestävän yhteisen alokasjakson jälkeen teidät tullaan kouluttamaan erilaisiin miehistö- ja johtajatehtäviin.

Miehistötehtävät (165vrk)

 • Suojausmies koulutetaan lentotukikohdan suojaustehtäviin. Suojausmiehet tullaan edelleen kouluttamaan ryhmän erityistehtäviin, joita ovat mm. tukiaseampuja, taistelulähetti ja taistelupelastaja.
 • Kirjuri toimii yksikön tukitehtävissä, joissa pääsee osaksi yksikön hallinnollisia töitä. 
 • Sotilaskeittäjä osallistuu muonitukseen ja elintarvikehuoltoon.
 • Ilmataisteluasemies (aloittaa palveluksen Ilmasotakoululla) koulutetaan hävittäjätoiminnan taisteluvälinealan tehtäviin.
 • Autohallin lähetti toimii erillisissä varuskunnallisissa ajotehtävissä.
   

Miehistötehtävät (255vrk)

 •  Sotilaspoliisi koulutetaan lentotukikohdan suojaustehtäviin ja saa aiheesta suojausmiehiä laajemman koulutuksen, joka pitää sisällään mm. henkilönsuojausta, asutuskeskustaistelua ja pimeätoimintaa. Sotilaspoliisit tullaan kouluttamaan ryhmän erityistehtäviin, joita on mm. partionjohtaja, taistelupelastaja, konekivääriampuja, tukiampuja ja mönkijälähetti. Sotilaspoliisit osallistuvat tukikohdan operatiivisiin vartiotehtäviin.
 • Lääkintämies koulutetaan varuskunnan terveydenhuolto-, ensiapu- ja lääkintätehtäviin sekä osallistuu suojaus- tai sotilaspoliisijoukkueen koulutuksiin.
 • Virtuaalikoulutustukihenkilö toimii virtuaalisen koulutusympäristön (VKY) ja simulaattoreiden parissa.
 • Viestintävarusmies toimii valo- ja videokuvaajana mm. lennoston harjoituksissa ja tapahtumissa.


Miehistötehtävät (347vrk)

Karjalan lennoston ulkopuolelta tulevat varusmiehet 


Johtajatehtävät (347vrk)

Johtajatehtävissä toimitaan miehistön lähimpänä esimiehenä ja oman toimialan erityisosaajana.

 • Suojausjoukkueenjohtaja
 • Suojausaliupseeri
 • Kuljetusaliupseeri
 • Lääkintäaliupseeri
 • Huoltopalvelualiupseeri

Karjalan lennoston ulkopuolelta tulevat varusmiehet 

Ilmavoimien erikoistehtäviin (esim. lentotekninen apumekaanikko tai BECE-kuljettaja) haetaan ennen palveluksen aloittamista Ilmavoimien erikoiskurssihaun Ilmavoimien erikoiskurssit - Intti.fi kautta. Erikoiskurssihaun kautta Karjalan lennostoon saapuvat varusmiehet jatkokoulutetaan oman alansa tehtäviin Tikkakoskella tapahtuneen perus- ja erikoiskoulutuksen jälkeen.

Muihin erityistehtäviin voi hakea alokasjaksolla kolmen ensimmäisen palvelusviikon aikana. Tutustu ja hae osoitteessa https://intti.fi/erityistehtavat
 

 

Karjalan lennoston alokaskirje ja muut ohjeet

Saapumiserän 1/24 varusmiespalvelus alkaa 8.1.2024
 

 

 
´