ILMASOTA 18 -harjoituksen johtajan lopputervehdys

Ilmasotakoulu 24.5.2018 12.08
Tiedote

Lämpimässä säässä ja hyvässä ilmapiirissä toteutettu ILMASOTA2018 -harjoitus on päättymässä. Olen ilokseni saanut kiertää harjoitusjoukkoja, joissa on ollut aistittavissa vastuullista työskentelyä, sitoutumista ja aitoa maanpuolustushenkeä. Monet kohtaamiset niin reserviläisten, varusmiesten kuin kantahenkilökuntaan kuuluvien kanssa ovat vahvistaneet ajatuksiani siitä, että suorituskykymme ja osaamisemme ovat korkeatasoista. Myös joukkojen yhteishenkeä huokuva asenne ja tekemisen meininki ovat olleet aistittavissa kaikessa toiminnassa.

Teidän reserviläisten osaaminen on kasvanut harjoituksen aikana määrätietoisen toiminnan kautta. Tavoitteellinen koulutus on toteutettu pienryhmäkoulutuksen kautta joukkokohtaiseen osaamisen oppimiseen. Tämän jälkeen on toteutettu joukkokohtainen tilanteenmukainen soveltuva vaihe keskittyen kokonaissuorituskyvyn käyttöön. Harjoituksen johtajana voinkin todeta tärkeimmät päämäärät saavutetuiksi: Joukko on koulutettu turvallisesti, olemme päässeet harjoitustavoitteisiin ja joukon suorituskyky on kasvanut merkittävästi. Tämän lisäksi olemme saaneet arvokkaita havaintoja tulevaisuuden kehittämiskohteiksi.

Kiitän kaikkia harjoitukseen osallistuneita reserviläisiä erinomaisesta asenteesta ja määrätietoisesta työskentelystä ILMASOTA2018 -harjoituksessa. Kiitos myös harjoituksen valmistelijoille ja kouluttajille sekä harjoituksessa toimineille johtajille hyvin ja turvallisesti toteutetusta harjoituksesta.

Toivotan teille kaikille turvallista kotimatkaa ja mutkatonta paluuta takaisin siviilielämään!

Harjoituksen johtaja,
Ilmasotakoulun johtaja
eversti Mikko Punnala