Ilmasotakoulun koulutuspataljoonan ampuma- ja tukikohtaharjoitus

Ilmasotakoulu 17.4.2019 11.09
Tiedote

Ilmasotakoulun Koulutuspataljoona toimeenpanee saapumiserän 1/19 erikoiskoulutuskauden ampuma- ja tukikohtaharjoituksen Lohtajan ampuma- ja harjoitusalueella 23.4 – 29.4.2019 ja Tikkakoskella 29.4. - 3.5.2019 välisenä aikana.

Harjoitukseen osallistuu saapumiserän 2/18 johtajat ja saapumiserän 1/19 miehistö.
Harjoituksen päämääränä on toteuttaa varusmiesten erikois- ja joukko-koulutuskauden koulutussuunnitelmien mukaiset
taisteluammunnat sekä harjaannuttaa joukkoja toimimaan kovien ampumatarvikkeiden käytössä.

Lisätietoa: Harjoituksen johtaja everstiluutnantti Jukka Tirkkonen puh. 0299 800 (vaihde)