Ilmavoimien koulutushaaraharjoitus Tikkakoskella

Ilmasotakoulu 26.9.2017 13.28
Tiedote

Ilmavoimien aliupseerikoulun aliupseerikurssin 2/2017 koulutushaaraharjoitus Tikkakoskella 2. - 6.10.2017.

Harjoituksen päämääränä on antaa aliupseerioppilaille riittävät perusteet toimia oman koulutushaaransa mukaisissa tehtävissä tukikohtaympäristössä sekä harjaannuttaa varusmiesjohtajia koulutus- ja johtamistaidossa.

Harjoituksen johtajana toimii kapteeni Joni Hanhela, puh. 0299 800 (vaihe).