Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko
Ilmavoimat

Ilmasotakoulu harjoittelee Lohtajalla

Ilmasotakoulu 31.8.2020 10.37

Ilmasotakoulun Koulutuspataljoona toimeenpanee saapumiserän 2/20 koulutushaarajakson valmius- ja koulutushaaraharjoituksen Lohtajan ampuma-alueella 6. – 15.9.2020. Harjoitukseen osallistuvat Koulutuspataljoonan saapumiserän 2/20 lentosotamiehet, saapumiserän 1/20 varusmiesjohtajat sekä suojausmiehet.

Harjoituksen päämääränä on toteuttaa koulutushaarajakson koulutussuunnitelmien mukaiset taisteluammunnat ja taisteluharjoitus sekä kouluttaa ampuvia joukkoja toimimaan kovien ampumatarvikkeiden kanssa.

Harjoituksen yhteydessä toimeenpannaan kadettien taisteluammuntojen tulentarkkaajan ja ammuntojen johtajan opintokokonaisuuden harjaantumis- ja näyttövaihe. 

Koulutusryhmäjaossa huomioidaan vallitsevat COVID-19 sopeuttamistoimet.

Lisätietoa: harjoituksen johtaja, everstiluutnantti Jukka Tirkkonen puh. 0299 800 (vaihde).