Hyppää sisältöön

Saapumiserä 2/24 aloittaa palveluksen

Puolustusvoimat
Julkaisuajankohta 5.7.2024 8.00
Tiedote

Maanantaina 8. heinäkuuta 2024 uudet alokkaat aloittavat palveluksensa Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen joukko-osastoissa. Saapumiserässä 2/24 aloittaa palveluksensa noin 12 000 uutta alokasta, joista noin 600 on naisia.  

Nyt palveluksensa aloittavista noin 10 000 aloittaa maavoimien joukko-osastoissa. Noin 1600 asevelvollista aloittaa sotilasuransa merivoimien palveluksessa. Loput jakaantuvat Rajavartiolaitoksen ja Ilmavoimien joukko-osastoihin. Ruotsinkieliset alokkaat aloittavat palveluksensa pääosin Uudenmaan prikaatissa. 

Varusmiespalveluksessa on tarjolla yli 660 erilaista tehtävää, joista jokaiselle alokkaalle löytyy osaamista ja toimintakykyä vastaava tehtävä. Varusmiespalveluksen aikana kehittyvät myös tärkeät siviilielämän taidot, kuten valmiudet toimia ryhmässä ja esimiehenä.

 

Korkea maanpuolustustahto suomalaisen maanpuolustuksen perustana

 

Suomalainen asevelvollisuusjärjestelmä on kansainvälisesti arvostettu. Kuluneen vuoden aikana suomalaiseen asevelvollisuusjärjestelmään on tultu tutustumaan useista maista, ja kansainvälisissä harjoituksissa suomalaiset asevelvolliset ovat pärjänneet erinomaisesti.

 
Toimiva varusmieskoulutusjärjestelmä takaa Puolustusvoimien valmiuden ja toimeenpanokyvyn kaikissa tilanteissa. Varusmiesten loppukyselyn perusteella varusmiespalveluksen suorittaneiden maanpuolustustahto on erittäin korkea ja palveluksen tarjoamaan koulutuksen laatuun ollaan tyytyväisiä. 

´